Anglická gramatika

Prítomný čas jednoduchý a priebehový

16.03.2021

V angličtine na rozdiel od slovenčiny rozlišujeme vyše 12 gramatických časov alebo slovesných tvarov. Každý z nich má svoje špecifické použitie, tvorí sa iným spôsobom a používa sa v rozličných situáciách.  Na hodinách angličtiny sa študenti najskôr oboznamujú s dvomi základnými časmi, ktoré si v tomto článku bližšie vysvetlíme.

Viac

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

02.03.2021

Ako už samotný názov naznačuje, medzi počítateľné podstatné mená radíme tie, ktoré môžeme počítať. Čo to presne znamená? Ak je podstatné meno počítateľné, môžeme spolu s ním používať čísla, a teda ho počítať. Ako príklad si uvedieme slovo apple. Môžeme povedať one apple, ale takisto aj five apples.

Viac

Anglické modálne slovesá

16.01.2017

Pomocné slovesá pomáhajú a modálne modelujú. Hoci anglický jazyk predstavuje systém, ktorý sa v niektorých bodoch stretáva so slovenčinou, pričom oba jazyky sa opierajú o minulý, prítomný a budúci čas a využívajú zložené vety na vyjadrenie komplexných myšlienok, všeobecne platí, že sú odlišné. Stavebným materiálom angličtiny sú pomocné slovesá, bez ktorých sa nedajú skladať otázky alebo vety v zápore. Už len tento samotný fakt poukazuje na kompletne odlišný prístup anglického jazyka k slovesám, ktorý možno bližšie pozorovať práve na tých modálnych. Povedzme si o nich trochu viac.

Viac

Krása anglických slovies

19.04.2016

Nie je jednoduché povedať, čo je oporným materiálom každého jazyka. Anglický jazyk proste používame, čo bežný používateľ berie ako samozrejmosť, a teda vie, že jazyk bude mat vždy po ruke, aby i naďalej vyhovoval jeho núdzam. Až ako študent cudzieho jazyka sa s nim stretáva na inej a hlbšej úrovni. Venuje sa gramatike, výslovnosti, a automaticky prirovnáva materinský jazyk k cudziemu, a snaží sa aplikovať pravidlá materinského jazyka na cudzí, pričom ide vždy o podvedomý výber, ktorý lektor musí okamžite zaraziť. No napriek nespočetnému množstvu rozdielov medzi hociktorými dvomi jazykmi, každý jeden sa do menšej alebo väčšej miery opiera o slovesá, či už plnovýznamové alebo pomocné.

Viac

Je anglická gramatika dôležitá?

14.12.2015

Znalosť anglickej gramatiky vylučuje núdzu pre bifľovanie sa, a skôr ponúka odpoveď prečo vetu tvoríme tak, ako ju tvoríme. Vysvetľuje vzťahy medzi slovami, správnu vetnú konštrukciu, formálny a neformálny jazyk, možnosti a obmedzenosti jazyka a mnohé iné. Všeobecne ide o znalosti, ktoré pomáhajú študentom jazyk si lepšie osvojiť. Typickým problémom je frustrácia z neschopnosti si pravidlá rýchlo osvojiť.

Viac

Slovosled anglickej vety

24.09.2015

Lingvisti vedia vymenovať množstvo faktorov, ktoré zohrávajú kritickú úlohu pri tvorbe jazyka. Pravopis, gramatika, výslovnosť a podobne ako jedny z menovaných nezvyknú vyhovovať nádejným študentom jazyka, ale bez nich komunikácia zlyháva v samotných začiatkoch. Prosím a pomoc, po anglicky please a help sa vďaka rastúcemu vplyvu jazyka stali pasívnymi súčasťami našej slovnej zásoby, hoci s čistým svedomím ich do slovníkov nezaradíme, ale automaticky im rozumieme. Ale bez znalosti ako ich zoradiť do vety sa ďalej nepohneme. Neustály pokrok vpred podporuje núdzu pre čoraz povolanejších používateľov jazyka, ktorí sú schopní promptne reagovať, a bezpochyby ich radíme medzi plynule hovoriacich. Ale ako na to?

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.