Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená

Autor: Vanesa Tarinová

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená dokážu narobiť problémy nejednému študentovi, a to bez ohľadu na to, či je začiatočník alebo pokročilý. Aby sme vedeli, ako ich máme správne používať, na začiatok je dôležité vysvetliť si základný rozdiel medzi nimi. Ako už samotný názov naznačuje, medzi počítateľné podstatné mená radíme tie, ktoré môžeme počítať. Čo to presne znamená? Ak je podstatné meno počítateľné, môžeme spolu s ním používať čísla, a teda ho počítať. Ako príklad si uvedieme slovo apple. Môžeme povedať one apple, ale takisto aj five apples. Na uvedenom príklade zároveň vidíme ďalšiu vlastnosť týchto podstatných mien, a to, že ich môžeme používať v jednotnom, ale aj v množnom čísle, teda apple – apples. Tretím základným znakom počítateľných podstatných mien je používanie člena a, an v jednotnom čísle – an apple.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Nepočítateľné podstatné mená, na druhej strane, nepoužívame s číslami, a teda ich nepočítame. Príkladom takéhoto podstatného mena je slovo music. Keďže ho zaraďujeme medzi nepočítateľné, spojenie one music  nie je gramaticky správne. Pri týchto podstatných menách nerozlišujeme jednotné a množné číslo a používajú sa iba v jednom tvare, teda music. Používanie neurčitého člena a/an, nie je pri nepočítateľných podstatných menách bežné. Namiesto toho však môžeme použiť some, prípadne any.

Ktoré konkrétne podstatné mená teda považujeme v angličtine za nepočítateľné? Do tejto kategórie patria najmä niektoré abstraktné podstatné mená (love, happiness), materiály (iron, wood), tekutiny (water, milk), aktivity (reading, swimming), športy (football, tennis), jazyky (English, Spanish), množstvo pomenovaní jedál (bread, rice, cheese, pasta, sugar, oil, joghurt, salt, pepper, meat, butter) a mnohé ďalšie. Avšak, ako to už v angličtine býva zvykom, existuje niekoľko prípadov, kedy by sme v slovenčine podstatné meno bežne počítali, a teda ho považovali za počítateľné, no v angličtine to tak nie je. Týka sa to napríklad podstatných mien ako fruit, homework, information, money alebo luggage. Všetky uvedené slová sú v angličtine nepočítateľné.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Dôvodom, prečo je problematika počítateľných a nepočítateľných mien pre študentov zložitá, je aj skutočnosť, že niektoré slová môžu patriť do oboch kategórii, avšak v trochu inom význame. Prvým príkladom je podstatné meno glass. Rozdiel si ukážeme na nasledovných dvoch vetách. This vase is made of glass. He broke a glass when he was here last week. V prvej vete je slovo glass použité vo význame sklo, ide teda o materiál, a preto je nepočítateľné. V druhej vete však už hovoríme o pohári, teda konkrétnom výrobku, a je počítateľné. Z tohto dôvodu je preto v druhej vete použitý aj neurčitý člen a.

Podobným príkladom je aj slovo paper. I need some paper to write my homework on. I didn’t read a paper this morning. V prvej vete je slovo použité vo význame papier (materiál). Keďže je nepočítateľné, všimnúť si môžeme aj použitie some namiesto a. V druhej vete hovoríme o novinách. Špecifickým príkladom je aj slovo cake. Ak hovoríme o celej neporušenej torte, považujeme toto slovo za počítateľné, avšak, keď už je torta rozdelené na kúsky, jednotlivé kúsky sú už nepočítateľné. I baked a chocolate cake for his birthday. Would you like some cake?

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Podobných slov je v angličtine samozrejme viac. Ak si nie sme istí, či je konkrétne podstatné meno počítateľné alebo nie, pomôcť nám môže slovník. Pri podstatnom mene, ktoré hľadáme nájdeme skratku C, teda countable (počítateľné) alebo U, teda uncountable (nepočítateľné). Ak ho radíme medzi oboje (C or U), aj táto informácia by mala byť v kvalitnom slovníku uvedená spolu s príkladmi.

Ak by sme nepočítateľné podstatné mená potrebovali špecifikovať na množstvá, môžeme spolu s nimi použiť takzvané containers, teda slová ako a piece of, a cup of, a glass of, a packet of, a bottle of, prípadne ich môžeme počítať na kilá či iné jednotky. Môžeme teda napríklad povedať two pieces of paper, avšak nie two papers vo význame papier (materiál).

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Zvládnutie tejto gramatiky si vyžaduje najmä veľa precvičovania. V našej jazykovej škole sa na hodinách angličtiny venujeme aj tejto téme, a preto vám v prípade vášho záujmu s touto problematikou radi poradíme pri objavovaní vášho anglického JA. :)

Podobné články o anglickej gramatike:
Krása anglických slovies
Prítomný čas jednoduchý a priebehový
Anglické slovesá BE, DO a HAVE

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.