Naše učebné materiály

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná. Čerešničkou na torte je to, keď zistíte, že niektoré papiere ste kdesi zapatrošili. Možno ste vymeškali hodinu. Ako sa ale doučíte učivo, keď kurz prebieha aj bez vašej prítomnosti? Ak máte dobrého kamaráta/spolužiaka, môžete ho požiadať, aby vám učivo naskenoval a poslal na mail. Bohužiaľ, zo skúsenosti si vás dovolíme uistiť, že časom vás takýto systém práce omrzí. Budete unavení a frustrovaní...

 

Pokúsime sa vám v krátkosti vysvetliť, prečo je to tak.

Každý kurz by mal mať pevnú štruktúru. Nezáleží veľmi na tom, či máte jedného alebo viacerých učiteľov. Dôležité je, aby sa učiteľ mal o čo oprieť a aby vedel, čo učiť. Takmer všetky súčasné učebnice sú štruktúrované podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Zjednodušene povedané – v každej učebnici je jasne stanovené, čo by mali študenti na jednotlivých jazykových úrovniach ovládať. Je to systém – veľmi jednoduchý – no overený a veľmi praktický. Výrazne šetrí váš čas, pretože sa v kurze zameriavate na tie stránky jazyka, ktoré sú pre danú úroveň relevantné.

Ak ste zástancom teórie, že dobrý učiteľ naučí aj bez učebnice, dovolíme si tvrdiť, že ju považujeme za obrovský mýtus. Takmer každý jazykový profesionál, ktorého poznáme a s ktorým spolupracujeme, vyučuje z učebnice. Je to fakt. Bez literatúry sú totiž kurzy veľmi chaotické a učiteľov výber „prefotených“ učebných materiálov nemusí byť vždy správny.

Pevná štruktúra kurzu ale nie jediný dôvod, prečo je učebnica potrebná. Človek je nepochybne „živá bytosť“ a okolitý svet vníma všetkými zmyslami, nie iba jedným. Kvalitné učebnice väčšinou obsahujú bohatý audio a video materiál. Sú plné obrázkov a farieb. Všetko toto bohatstvo je tu len a len pre vás – pre študentov i učiteľov. Taktiež netreba zabúdať na to, že určitá časť štúdia angličtiny sa odohráva mimo učebne - v pokoji vášho domova alebo v práci. Je preto dôležité mať všetky potrebné študijné materiály pohromade a vraciať sa k nim s radosťou.

98% našich študentov používa literatúru od nás, ktorá je od prvotriedneho vydavateľstva PEARSON. Zvyšné 2% sú študenti, ktorých študijné potreby sú veľmi špecifické a majú vlastné požiadavky, čo presne sa potrebujú naučiť. Tento štatistický údaj potvrdzuje fakt, že interaktívne hodiny podporené prvotriednou literatúrou obohacujú štúdium v oveľa vyššej miere, ako si myslíme.

Samozrejme, všetku literatúru ku kurzom zabezpečíme za vás. Učebnice tak zostanú už navždy vaše, a preto sa k angličtine môžete vrátiť kedykoľvek aj po ukončení kurzu.

SPEAKOUT 3rd Edition - Kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých (general English)

Speakout 3rd Edition nadväzuje na osvedčenú metodiku tohto populárneho titulu. Prichádza so 100 % novým obsahom, aktuálnymi témami a novým vzhľadom. Využitie autentického materiálu z produkcie BBC umožňuje študentom systematicky precvičovať všetky aspekty jazyka, pričom dôraz sa stále kladie na prirodzenú komunikáciu a reálny jazyk.

Vylepšené digitálne prostredie ponúka ešte väčšiu flexibilitu pre online a hybridné použitie. Speakout 3rd Edition je plne prístupný na počítači, tablete a mobilnom telefóne, takže môžete využívať všetky funkcie kurzu, či už ste kdekoľvek.

Oproti prvej a druhej edíci prináša 100% nový obsah a nový vzhľad. To všetko je podporené flexibilnými komponentami pre použitie v triede aj online.

Postavené na stupnici GSE (Global Scale of English), ktorá poskytuje jasné ciele pre každú fázu výučby.

Úplne nové videá BBC, vrátane klipov z populárnych televíznych programov, rozhovorov z ulice a vlogov pre maximálne zoznámenie sa s autentickou angličtinou, ako sa ňou hovorí po celom svete.

Inovatívne rozpoznávanie reči pre precvičovanie rozprávania mimo triedy.

Integrované zručnosti pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce, vrátane lekcií mediácie a "future skills", ktoré pomáhajú študentom pripraviť sa na meniaci sa svet práce.

Najnovjšie digitálne prostredie

Plne interaktívny digitálny zážitok na platforme Pearson English Connect.

Optimalizácia pre mobilné telefóny aj tablety umožňuje prácu s učebnicou odkiaľkoľvek.

Zjednotené zadávanie úloh v triede, domácich úloh a testov na jednom mieste.

Prezentačný nástroj rovnako účinný pri osobnej výučb e aj pri zdieľaní vo virtuálnej triede.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 50 EUR (učebnica s eBook verziou, pracovný zošit s kľúčom k cvičeniam, doplnkový učebný materiál)

OUR DISCOVERY ISLAND - Kurzy angličtiny pre deti (1. - 5. ročník)

Vďaka učebniciam Our Discovery Island sa učenie angličtiny stáva skutočným dobrodružstvom! Deti majú možnosť zoznámiť sa s veľkým množstvom zábavných postáv a pútavých príbehov, ktoré rozvíjajú ich poznávacie, emocionálne a sociálne zručnosti. Nielen že deti môžu postavy počuť a vidieť počas hodiny, ale každé z nich získa k učebnici svoj vlastný registračný kód, vďaka ktorému môžu vstúpiť do zázračného online sveta. Tu sa môžu v bezpečí hrať a učiť sa v anglicky hovoriacom prostredí. Vaše dieťa sa do angličtiny zamiluje doslova na prvý pohľad.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 25 EUR (učebnica s online kódom, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál)

WIDER WORLD 2nd Edition - Kurzy angličtiny pre deti (6. – 8. ročník)

Wider World 2nd Edition je nové vydanie najobľúbenejšieho kurzu pre mladších tínedžerov. Bol vyvinutý v spolupráci medzi vydavateľstvom Pearson a BBC. Pripravuje mladých ľudí na život a dáva im zručnosti, ktoré sú potrebné na to, aby uspeli nielen v škole ale aj vo svojej kariére. Kurz ponúka motivujúce, interaktívne, autentické vyučovanie a učebné zdroje pre triedu, online ako aj hybridné hodiny.

Nový dizajn - pri zachovanej identite Wider World, vrátane štruktúry jednotiek (unitov) a farebne odlíšených sekcií.

Nový obsah –70 % obsahu pre úrovne 1 až 4 sa aktualizovalo o nové nápady na precvičovanie jednotlivých zručností. Metodika kurzu bola tiež aktualizovaná.

Nové videá BBC – klipy z programov BBC zostávajú jadrom kurzu, pričom nové videá odrážajú dôležité témy, ako je kultúra, globálne občianstvo a témy podporujúce rozmanitosť a začlenenie.

Rozšírený program čítania a písania – je zameraný na postupný rozvoj zručností písania a čítania a ponúka lepšie možnosti učiť sa, precvičovať a recyklovať jazyk a používať ho v autentickejších kontextoch.

Program Set for Life – úplne NOVÝ integrovaný program na rozvoj budúcich zručností.

Extra podpora pre triedy so zmiešanými schopnosťami – rozšírená škála podporných materiálov umožňuje učiteľom reagovať na potreby študentov s rôznymi vzdelávacími potrebami.

Podpora pri skúškach – oveľa viac podpory pri skúškach pre učiteľov aj študentov.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 20 EUR (učebnica s eBook verziou a aplikáciou, doplnkový učebný materiál)

FOCUS 2nd Edition - Kurzy angličtiny pre deti (9. ročník)

Focus 2nd Edition je rad učebníc pre študentov stredných škôl a gymnázií, koncipovaný ako komplexná príprava na jazykové skúšky. Nová edícia nadväzuje na úspešnú predchádzajúcu edíciu a ponúka všetko, čo na nej učitelia oceňujú, a prináša navyše to, čo učitelia žiadajú. Inšpiruje a motivuje študentov prostredníctvom množstva autentických materiálov.

Má nové videá z dielne BBC a vlogy zamerané na gramatiku v kontexte. Obľúbená časť Word Store zostáva základným kameňom metodiky pri osvojovaní si slovnej zásoby. Spoločne s online cvičeniami pomáha učiteľom personalizovať výučbu a zaisťuje tým kontinuálny rozvoj znalostí študentov. Bohatá zásoba jazykových cvičení a rozšírené precvičovanie skúškových zručností pomáha študentom úspešne absolvovať maturitnú skúšku.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 25 EUR (učebnica, doplnkový učebný materiál)

GOLD - Príprava na maturitu, štátnice a cambridgeské certifikáty (zameranie na gramatiku a komunikáciu)

Ak sa pripravujete na skúšky, vždy stavte na istotu. Poskytujeme overené učebnice GOLD SERIES, ktoré sú skvelým oporným bodom pri príprave na akúkoľvek jazykovú skúšku úrovne B1, B2 alebo C1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), a to predovšetkým na skúšky Cambridge English. Študenti navyše počas štúdia získajú veľkú dávku sebadôvery, pretože všetky potrebné zručnosti sú prezentované v kontexte zaujímavých tém. Vďaka tomu dostanú študenti príležitosť vyjadriť svoj názor na rozličnú problematiku, či už ústne, alebo písomne. Súčasťou učebnice je aj CD obsahujúce cvičenia a testy navyše. Vďaka rozličným doplnkovým materiálom môžu učitelia študentov priebežne testovať a dôsledne sledovať ich pokrok, či analyzovať silné a slabé stránky. Učebnice GOLD sú vhodné najmä pre študentov, ktorí majú popri príprave na cambridgeské skúšky záujem študovať angličtinu aj v dlhodobejšom horizonte, nakoľko učebný materiál je veľmi bohatý.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 30 EUR (učebnica, Active Book Pack, doplnkový učebný materiál)

My Grammar Lab - Príprava na maturitu a jazykové skúšky A2, B1 a B2 (zameranie najmä na gramatiku)

Maturita môže byť pre mnohých študentov neľahkou životnou skúškou, a to najmä pre tých, ktorí s angličtinou bojujú už veľa rokov. Učebnice My Grammar Lab obsahujú vyše 100 jednoducho a veľmi zrozumiteľne vysvetlených lekcií zo zameraním na bežnú angličtinu v každodennom kontexte. Študent má možnosť oboznámiť sa a precvičiť si presne tú gramatiku, ktorú konkrétne potrebuje, a teda nemusí jednotlivé cvičenia vypĺňať postupne podľa obsahu. Učebnice vám po ukončení kurzu budú slúžiť aj do budúcnosti, nakoľko sú nenahraditeľným zdrojom informácií, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Zabudnite na nudné vypĺňanie gramatických cvičení! Učebnica My Grammar Lab obsahuje aj My Lab Pack, teda prístup na online platformu s videoprezentáciami, nahrávkami, doplnkovými cvičeniami i testami. A aby toho nebolo málo, môžete využiť aj aplikáciu pre mobilné zariadenia. Takto si budete môcť gramatiku precvičovať každé ráno trebárs v autobuse cestou do školy či do práce. 

Rad učebníc gramatiky MyGrammarLab je kombináciou tlačenej knihy, online obsahu a extra cvičení do mobilných zariadení. Anglická gramatika je vysvetlená prehľadne a zrozumiteľne a jej pochopeniu napomáhajú napríklad aj videoprednášky rodených hovoriacich. MyGrammarLab je vynikajúcou voľbou pre prípravu na maturitu, prijímacie skúšky na VŠ alebo tiež na Cambridge Exams KET, PET, FCE a CAE.

UČEBNICA obsahuje:

Prehľadné a zrozumiteľné vysvetlenie gramatických javov vrátane fotiek a obrázkov

Prirodzené príklady použitia gramatických javov v kontexte

Rozmanité typy cvičení- od drilu po individualizované cvičenia

Vysvetlenie a príklady bežných chýb

Úrovne zodpovedajúce špecifikáciám Európskeho referenčného rámca

ONLINE podpora obsahuje:

Online tutorial vrátane videoprezentácií

Diagnostické testy, pravidelné Progress testy a finálne testy na konci každého modulu

Ešte viac cvičení ku každému unitu vrátane automatického známkovania a feedbacku

Cvičenia na výslovnosť

Odposluchové cvičenia z knihy s možnosťou kontroly správnych odpovedí

Prístup do online rozhranie je po aktivácii kódu možný po dobu 24 mesiacov pre študentov a 36 mesiacov pre učiteľov

Cena učebného materiálu ku kurzu: 30 EUR (učebnica s kľúčom k cvičeniam, online kód, doplnkový učebný materiál)

MARKET LEADER - Kurzy obchodnej angličtiny (business English)

Učebnice MARKET LEADER sú už dlhé roky považované za svetovú jednotku. Gramatika a slovná zásoba v týchto učebniciach je prezentovaná v reálnom obchodnom kontexte, a teda sú ideálnym riešením pre každého, kto prichádza do kontaktu s medzinárodnými partnermi a potrebuje sa zdokonaliť v oblasti obchodnej angličtiny. Učebnice obsahujú autentické texty z britského denníka Financial Times (FT), vďaka ktorým majú študenti príležitosť zažiť medzinárodný svet obchodu priamo na hodine. Súčasťou učebnice je aj DVD obsahujúce rozhovory úspešných odborníkov, ktorí v príslušnej oblasti skutočne pracujú. 

Cena učebného materiálu ku kurzu: 45 EUR (učebnica s DVD, pracovný zošit s kľúčom k cvičeniam a CD, doplnkový učebný materiál)

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.