Online vstupné testy z angličtiny

Vyplňte si online test z anglického jazyka a dozviete sa, ktorý kurz angličtiny je pre vás vhodný. Všetky vstupné testy sú vypracované podľa CEFR, teda Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Pri skupinových kurzoch máme preto istotu, že všetci študenti sú zaraďovaní do skupín zodpovedajúcim ich jazykovej úrovni. V prípade individuálnych kurzov nám vstupné testy pomáhajú analyzovať vaše silné a slabé stránky, na základe ktorých vám prispôsobíme celý učebný program.

V nasledujúcom článku sme pre vás pripravili zoznam všetkých testov z angličtiny, ktoré si na našej stránke môžete nezáväzne vyplniť a následne odoslať na našu emailovú adresu. Všetky online testy opravujeme priamo v našej jazykovej škole. Zámerne sme sa vyhli vytvoreniu automatického internetovému systému na opravovanie a vyhodnocovanie testov, ktoré vám ihneď po vyplnení ukážu výsledok. Zastávame názor, že v tomto smere počítačové technológie nedokážu nahradiť prácu človeka. Testy totiž nie sú iba o tom, ktoré odpovede máte správne alebo nesprávne. Ako tím jazykových profesionálov považujeme každý test za dôležitý súbor informácií. Inými slovami, vídme to, čo je pre študenta neviditeľné. Aj to je dôvod, prečo je súčasťou každého online testu aj napísanie krátkej eseje. Práve v tejto časti najviac vidíme nielen študentove silné a slabé stránky, ale aj jeho kreativitu. 

Výsledky testov preto pre nás nie sú len čísla. Za každým výsledkom sa skrývajú informácie, ktoré môžu predstavovať rozdiel medzi priemernými a výbornými výsledkami v ďalšom procese štúdia angličtiny. Rozhodne tento krok nenechávajte na náhodu. Všetky testy sú vypracované podľa CEFR, teda Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a sú, samozrejme, nezáväzné.

Všeobecné hodnotenie testu je nasledovné: Ak z testu získate 70 až 80 percent, mali by ste študovať angličtinu na danej úrovni. Ak získate menej, mali by ste študovať o úroveň nižšie. V prípade, že z testu získate 90 až 100 percent, je možné, že by pre vás bola vhodnejšia vyššia úroveň. Ako sme už ale v článku spomenuli, všetko závisí od samotného študenta a našej vzájomnej konzultácie. 

Jeden online test vám zaberie v priemere 15 až 20 minút. Vyberte si zo zoznamu takú úroveň testu, ktorá najbližšie odráža vaše jazykové vedomie. Uvoľnite sa, pohodlne sa usaďte a nenechajte sa rušiť. Pracujte, prosím, samostatne. Prajeme vám veľa budúcich úspechov pri objavovaní svojho anglického JA!

Tím Jazykovej školy GO

Poznámka: Všetky vstupné testy zvyčajne vyhodnocujeme do jedného pracovného dňa. V prípade, že je naša jazyková škola viac vyťažená, môže vyhodnotenie trvať 2 pracovné dni. Ak od nás do 2 pracovných dní nedostanete odpoveď na test, kontaktujte nás, prosím.

Falošný začiatočník - Elementary (CEFR A1-A2)

Viem používať najfrekventovanejšie anglické frázy. Dokážem rozprávať o sebe a svojej rodine. Viem vyplniť základné formuláre či napísať jednoduchý email alebo pohľadnicu z dovolenky. Dokážem komunikovať v tých najzákladnejších životných situáciách, ak príjemca rozpráva pomaly a zreteľne.

Mierne pokročílý - Pre-Intermediate (CEFR A2-B1)

Viem komunikovať v širšom okruhu tém ako falošný začiatočník. Hoci môj prejav ešte nie je veľmi spontánny, je plynulejší, lebo mám o niečo bohatšiu slovnú zásobu a naučil som sa nové gramatické štruktúry. Dokážem nielen komunikovať v bežných životných situáciách, ale viem aj vyjadriť svoj názor. Samozrejme, pokiaľ nejde o jadrovú fyziku... Taktiež by som mal byť schopný napísať aj dlhší email.

Stredne pokročilý - Intermediate (CEFR B1-B1+)

Okrem toho, že viem komunikovať v rozsiahlejšom okruhu tém, dokážem rozhovor aj ďalej rozvíjať a povedať, čo si myslím o danej problematike. Môj prejav je viac-menej plynulý, dokážem porozumieť aj rýchlejšiemu prejavu rodeného hovoriaceho. Ovládam pokročilejšie anglické frázy a gramatické štruktúry, vďaka ktorým dokážem svoje myšlienky spájať do zložitejších a ucelených celkov. Môj ústny i písomný prejav má hlavu aj pätu, pretože poznám dôležité kolokácie (slovné väzby).

Vyššie pokročilý - Upper-Intermediate (CEFR B2)

Môj prejav je spontánny a plynulý. Dokážem diskutovať aj o niektorých pokročilejších témach, ako napríklad politika či ekonomika. Pri štúdiu už takmer vôbec nepoužívam prekladový slovník, pretože sa všetky potrebné informácie dozviem z výkladového, teda anglicko-anglického slovníka. Bez problémov rozumiem aj rodenému hovoriacemu. Zlepšil som sa najmä v používaní frazeologizmov (ustálených slovných spojení). Som schopný písať eseje v anglickom jazyku v širokom okruhu tém, ktoré dokážem aj prezentovať a obhajovať.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.