FAQ

(Frequently Asked Questions)

Často kladené otázky

Ako sa môžem zapísať na kurz?

Na kurz sa môžete zapísať prostredníctvom vyplnenia online prihlášky, ktorú odošlete na náš mail. Do väčšiny našich kurzov je však potrebné absolvovať vstupný test, ktorý je možné vyplniť online. Druhá možnosť je navštíviť nás priamo na našej pobočke, kde vám poskytneme všetky informácie ihneď. Kde nás nájdete.

Koľko študentov je v jednej skupine?

Na základe kvality našich jazykových služieb je počet študentov v jednej skupine obmedzený, a to maximálne na 6 študentov.

Ak mám záujem zapísať sa do kurzu, je potrebné vyplniť vstupný test?

Na zápis do väčšiny našich kurzov je potrebné vyplniť vstupný test, aby sme mali istotu, že daný jazykový kurz je vhodný pre úroveň vášho jazykového vedomia. Vďaka tomu sme schopní zatriediť študentov do príslušných skupín, a to na základe ich jazykových zručností. Vstupné testy je možné vypĺňať priamo online.

Je možné prejsť do iného skupinového kurzu počas školského roka?

Samozrejme, počas školského roka je možné prejsť do ktoréhokoľvek kurzu, pokiaľ v ňom je voľné miesto a zodpovedá vašej jazykovej úrovni. V prípade potreby si môžete vyplniť vstupný test.

Je možné prihlásiť sa na už prebiehajúci kurz?

V prípade, že ste sa nestihli prihlásiť na kurz a neotvára sa v blízkej dobe žiadny iný, je možné priradiť vás do už existujúcej skupiny (ak je v nej voľné miesto). Ak sa zapíšete do už prebiehajúceho kurzu, cenu vám podľa možností príslušne upravíme na základe počtu vymeškaných hodín. V prípade, že by ste sa potrebovali ešte intenzívnejšie doučiť, môžeme vám ponúknuť individuálne hodiny. Kompletný harmonogram a cenník prebiehajúcich skupinových kurzov angličtiny nájdete tu.

Ako prebiehajú individuálne kurzy a akým spôsobom sa za ne platí?

V individuálnych kurzoch sa môže preberať rovnaké učivo ako v skupinových kurzoch, no s tým rozdielom, že učiteľ a učebný priestor je vyhradený iba pre vás. Individuálne kurzy sa môžu prispôsobovať požiadavkám študenta a platia sa na určitý počet hodín vopred (minimálne 10 vyučovacích hodín). Kompletnú ponuku individuálnych kurzov nájdete tu.

Sú kurzy ukončené výstupným testom? Získam po ukončení kurzu certifikát?

Väčšina našich kurzov je ukončená výstupným testom. Certifikát o absolvovaní kurzu udeľujeme študentom po absolvovaní každého trimestrálneho kurzu. Pri individuálnych študijných programoch vám radi udelíme certifikát o absolvovaní počtu hodín a jazykovej úrovni, prípadne o absolvovaní výstupného testu.

Mám problémy s gramatikou a písaním, no zároveň aj s konverzáciou. Ktorý kurz je pre mňa vhodný?

Na našich kurzoch sa dostatočne dôsledne preberajú všetky štyri jazykové zručnosti, čiže speaking (rozprávanie), reading (čítanie), listening (počúvanie) a writing (písanie). Podľa úrovne vášho jazykového vedomia vás dokážeme zaradiť do príslušného kurzu, kde sa všetky spomínané zručnosti precvičujú. Ak teda máte problémy s viacerými jazykovými zručnosťami, môžete sa prihlásiť na ktorýkoľvek z našich uvedených kurzov anglického jazyka. Ak neviete, ktorý by bol pre vás vhodný, kontaktujte nás a radi vám poradíme.

Hovorí na vašich kurzoch učiteľ počas výučby po anglicky, alebo po slovensky? Počul som, že učiteľ, ktorý nevie po slovensky, dokáže naučiť lepšie. Je to pravda?

Dôležitým kritériom pri odpovedi na túto otázku je skutočnosť, či učiteľ prichádza do kontaktu s monolingválnou, alebo bilingválnou skupinou. Ak ide o bilingválnu skupinu alebo o skupinu, v ktorej niektorí študenti neovládajú slovenský jazyk, je nutné vyučovať a vysvetľovať najmä, resp. iba po anglicky. Avšak táto situácia je v našich podmienkach skôr ojedinelá. Preto odpoveď na prvú otázku znie - áno aj nie. Pri začiatočníkoch je určité malé množstvo slovenčiny na hodine pochopiteľné a nevyhnutné, no postupne materinský jazyk z výučby odpadá. Pri skupine s vyššou úrovňou jazykového vedomia učiteľ hovorí a vysvetľuje už iba po anglicky.

Odpoveď na druhú otázku znie - nie. Učiteľ neovládajúci slovenský jazyk dokáže naučiť rovnako dobre (alebo zle) ako učiteľ ovládajúci oba jazyky. Na našich hodínách sa snažíme najmä o to, aby učiteľ so študentmi komunikoval čo najviac v anglickom jazyku, a to už od úplných začiatočníkov. Viac o našom prístupe k výučbe sa môžete dozvedieť v sekcii Prečo práve my.

Na akej jazykovej úrovni by som sa mal nachádzať (podľa spoločného európskeho rámca CEFR - Common European Framework of Reference) po absolvovaní kurzu pre začiatočníkov?

Po absolvovaní tohto kurzu by sa mal študent pohybovať niekde na úrovni A2. Je však dôležité poznamenať, že hranice medzi jazykovými úrovňami sa nemôžu považovať za úplne fixné, ale skôr ich treba chápať ako orientačnú pomôcku. Často sa stáva, že študent, ktorý študuje na úrovni B1, je schopný komunikovať a dostatočne vypĺňať testy aj na úrovni B2. Naopak, niektorí študenti majú pocit, že ich jazykové vedomie odráža úroveň B2, no s prekvapením zistia, že sa nachádzajú niekde medzi úrovňami A2 a B1. Vďaka vstupným, ale aj výstupným testom, sme schopní študentom lepšie poradiť pri výbere vhodného kurzu.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.