Prečo práve my

Vraví sa, že krása spočíva v jednoduchosti, a preto sa na našich kurzoch snažíme dosiahnuť to, aby študenti začali hovoriť po anglicky už od prvej hodiny a zbytočne si svoje štúdium nekomplikovali.

Efektívne výsledky našej práce sú založené na troch základných pilieroch:

#1 Interaktívna výučba

Na rozdiel od tradičnej výučby anglického jazyka, počas ktorej študenti počúvajú a plnia pokyny učiteľa, v našej škole vyučujeme modernejším spôsobom, a to orientáciou na študentovu osobnosť. Jednoducho povedané, u nás je všetko „trochu inak“. Študenti sa totiž učia nielen od učiteľa, ale najmä jeden od druhého. Tým dosahujeme to, že svojvoľne objavujú svoju jazykovú osobnosť, svoje anglické JA. Pracujeme vo dvojiciach, v skupinkách, samostatne, niekedy vypracúvame projekty, pričom sa zdokonaľujeme najmä vďaka vzájomnej práci a nie zhromažďovaním irelevantných vedomostí, ktoré nikdy nevyužijeme v reálnom živote. Aj to je zrejme dôvod, prečo naše hodiny často nazývame „workshopmi“ – tvorivými dielňami.

Na hodinách v našej jazykovej škole sú tvorcami samotní študenti. Sme flexibilní a prijímame študentov takých, akí naozaj sú, pričom ich jazykové vedomie staviame na tom, v čom sú silní a nie, v čom sú slabí.

Takisto sa snažíme študentov zbaviť akejsi vnútorne zakorenenej, často až priveľkej závislosti od samotného učiteľa. Učiteľ je u nás sprievodca ukazujúci cestu. Je partner a poradca. Pomôže, vysvetlí, povzbudí, často aj rozveselí. Avšak naším najvyšším cieľom je, aby ste boli jazykovo nezávislí.

#2 Stabilný rozvoj a perspektíva

Zrejme ste počuli o rozličných „zázračných“ metódach výučby anglického jazyka, čítali ste o „najefektívnejších“ spôsoboch, ako sa dá naučiť cudzí jazyk. Každý z nich má nepochybne niečo do seba. Pravda je však taká, že dodnes nie je možné s istotou potvrdiť, ktorá učebná metóda je najlepšia. Práve preto sa u nás nestretnete so žiadnou konkrétnou či fixnou metódou výučby jazyka. Čo však vieme je to, že každá z nich dosahuje rozličné výsledky v rozličných situáciách a pri rozličných typoch študentov. Slová „najefektívnejšia“ či „najlepšia“ metóda preto v tomto zmysle považujeme za vysoko relatívne, pretože každý študent je pre nás jedinečný. Uprednostňovať jednu metódu výučby pred druhou by definitívne zmarilo naše úsilie o flexibilitu a jedinečný prístup smerom k vášmu anglickému JA.

V našej jazykovej škole sa zameriavame na stabilný rozvoj jazykových zručností. Stredobodom pozornosti sú vždy študenti a ich potreby, pričom pravidelne hľadáme nové impulzy, ako ich neustále motivovať k pokroku. Snažíme sa, aby študenti vždy hľadali perspektívu, pretože si uvedomujeme, že štúdium jazyka si vyžaduje dlhší čas ako 2-3 mesiace, ak v ňom chceme zaznamenať stabilnejšie výsledky. Je to však dobrodružstvo, na ktoré sa jednoznačne oplatí vydať. Sme pripravení vás na tejto ceste sprevádzať.

#3 Sledovanie vášho pokroku

Nebolo by úžasné navštevovať kurzy anglického jazyka v príjemnom prostredí, v skvelom motivujúcom kolektíve a mať pocit, že každou hodinou sa po anglicky vyjadrujete plynulejšie a zrozumiteľnejšie? Veríme, že podobné pocity v študentoch po skončení vyučovania zanechávame aj my, no čo by ste povedali na to, keby sa každý váš pokrok aj dôsledne zaznamenával? Keby vás učitelia pravidelne testovali a vyhodnocovali vaše štúdium? Bola by to zaujímavá myšlienka?

Nuž, a presne to v Jazykovej škole GO robíme. 

Každého študenta pravidelne testujeme, vďaka čomu môže jasne vidieť svoj pokrok, či analyzovať svoje silné a slabé stránky. Ak postupne kráčate k svojmu cieľu a vidíte výsledky svojej práce, váš úspech je zaručený.

Jazyk je dar. Učte sa ho s úctou a s pokorou.

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás.

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.