Skupinové kurzy angličtiny pre dospelých  

Neexistuje zrejme nič krajšie, ako rozvíjať svoje jazykové vedomie v kolektíve ľudí, ktorí majú rovnaké potreby ako vy. Všetkých spája rovnaký cieľ, túžba vedieť viac a so športovým duchom prekonávať všetky jazykové prekážky. Pomáhať jeden druhému a spoločne ťahať za jeden koniec už prestáva byť iba akousi idealizovanou predstavou, ale niečím, k čomu sa snažíme smerovať na každej vyučovacej hodine. Sme svedkami toho, ako sa z neistých začiatočníkov stávajú sebaistí hovoriaci, ako sa z cudzincov stávajú priatelia. Každý deň.

Pridajte sa k nám - kedykoľvek počas roka!

Do väčšiny našich skupinových kurzov je potrebné vyplniť vstupný test, aby sme vás mohli zaradiť do skupiny zodpovedajúcej vašej jazykovej úrovni. Všetky vstupné testy môžete vypĺňať priamo online z pohodlia vášho domova. Test po vašom odoslaní vyhodnotíme a informujeme vás o výsledku. V prípade vášho záujmu o príslušný kurz stačí už len vyplniť a odoslať online prihlášku, čím bude vaše miesto v kurze rezervované. Všetky kurzy prebiehajú  prezenčne v priestoroch našej jazykovej školy na Pribinovej 375/11 v Hlohovci.

Úplní začiatočníci - Starters (úroveň A1)

Termín kurzu:

3.10.2023-19.12.2023
1. trimester

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
utorky a štvrtky od 19:00 do 20:30

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Na zvládnutie celej úrovne A1 (úplní začiatočníci) je potrebné absolvovať tri trimestre kurzu. Trimestre sa hradia jednotlivo a nie sú záväzné. Študent sa vždy prihlasuje iba na jeden trimester, a teda po jeho ukončení sa môže prihlásiť do ďalšieho trimestra. Podmienka pre otvorenie, prípadne pokračovanie v kurze v uvedenej sume kurzovného, je potrebná účasť minimálne štyroch študentov.

V prípade zmien epidemiologických nariadení v súvislosti s COVID-19 môže kurz dočasne prebiehať online.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní trimestrálneho kurzu musí študent absolvovať minimálne 70% vyučovacích hodín v danom trimestri.

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 50 EUR (učebnica s eBook verziou, pracovný zošit s kľúčom, doplnkový učebný materiál). Učebný materiál vystačí na všetky 3 trimestre kurzu (jeden školský rok). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT 3rd Edition (najnovšie vydanie).

Charakteristika kurzu

V kurze pre úplných začiatočníkov sa oboznámite s anglickým jazykom v jeho najjednoduchšej forme. Po anglicky začnete hovoriť zľahka už od prvej hodiny a postupne zistíte, ako hlboko ste schopní nazrieť do svojho anglického JA.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa ešte nikdy neučil po anglicky, a teda začína úplne od nuly alebo pozná iba základné formulky ako pozdrav či poďakovanie, prípadne frekventované medzinárodné slová, napríklad chat, share, chocolate, internet, restaurant a iné. Taktiež je vhodný pre študentov, ktorí už po anglicky trošku vedia, no majú v učive „chaos“ a potrebujú si ho usporiadať a precvičiť po poriadku úplne odznova.

Čo sa v kurze naučím

Po absolvovaní celoročného kurzu (tri trimestre) by ste sa mali vedieť dohovoriť v najbežnejších životných situáciách pri použití najjednoduchšej slovnej zásoby. Samozrejme, naučíte sa veľké množstvo hovorených a písaných fráz, vďaka ktorým urobíte dojem na svojich zahraničných priateľov, či už doma alebo na dovolenke. Nakoľko sa v tomto kurze učíte tri základné gramatické časy (prítomný, minulý, budúci), budete vedieť hovoriť o svojom bežnom dni v práci, o sebe a svojej rodine, o svojich zážitkoch z dovolenky či budúcich plánoch. Neodmysliteľnou súčasťou kurzu sú funkčné konverzácie na rozličných verejných miestach, ako napríklad na stanici alebo v kaviarni.

Falošní začiatočníci - Elementary (úroveň A2)

Termín kurzu: 2.10.2023-20.12.2023
1. trimester
Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
pondelky a stredy od 19:00 do 20:30

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Na zvládnutie celej úrovne A2 (falošní začiatočníci) je potrebné absolvovať tri trimestre kurzu. Trimestre sa hradia jednotlivo a nie sú záväzné. Študent sa vždy prihlasuje iba na jeden trimester, a teda po jeho ukončení sa môže prihlásiť do ďalšieho trimestra. Podmienka pre otvorenie, prípadne pokračovanie v kurze v uvedenej sume kurzovného, je potrebná účasť minimálne štyroch študentov.

V prípade zmien epidemiologických nariadení v súvislosti s COVID-19 môže kurz dočasne prebiehať online.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní trimestrálneho kurzu musí študent absolvovať minimálne 70% vyučovacích hodín v danom trimestri.

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 50 EUR (učebnica s eBook verziou, pracovný zošit s kľúčom, doplnkový učebný materiál). Učebný materiál vystačí na všetky 3 trimestre kurzu (jeden školský rok). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT 3rd Edition (najnovšie vydanie).

Charakteristika kurzu

V kurze si študenti upevňujú základné znalosti anglického jazyka. Ak ste v našej jazykovej škole absolvovali kurz pre úplných začiatočníkov, a teda ste začínali úplne od nuly, je dôležité nielen naučiť sa ďalšie nové slovíčka a frázy či gramatické štruktúry, ale je potrebné všetky znalosti poriadne precvičiť. Zatiaľ čo v kurze pre úplných začiatočníkov ste nadobudli veľké množstvo nových informácií a zoznámili ste sa s jazykom v jeho najjednoduchšej forme, našou úlohou ako učiteľov je začať vo vás túto „masu vedomostí“ teraz postupne „osekávať a formovať“, aby váš ústny a písomný prejav bol plynulejší a konzistentnejší.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre večných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa už angličtinu v minulosti učil, či už raz alebo viackrát, no neustále akoby začína odznova. Taktiež je vhodný pre tých študentov, ktorí sa angličtinou zaoberajú už dlhšie, no majú veľmi slabé základy, a z toho dôvodu sa nevedia v anglickom jazyku posunúť ďalej. Tento kurz vám pomôže odstrániť všetky jazykové bariéry.

DÔLEŽITÉ: kurz nie je vhodný pre študentov, ktorí chcú začať úplne od začiatku, teda od nuly. Hoci sa v kurze preberajú niektoré prvky z úrovne pre úplných začiatočníkov, je dôležité, aby ich na tejto úrovni mali už študenti osvojené.

Čo sa v kurze naučím

Predovšetkým sa zdokonalíte v ústnej a písomnej anglickej komunikácii, a teda bude váš prejav ucelenejší a plynulejší ako u úplného začiatočníka. Okrem toho, že sa zdokonalíte v základnej slovnej zásobe a dôležitých frázach, naučíte sa aj nové nevyhnutné gramatické štruktúry, vďaka ktorým sa budete môcť následne v anglickom jazyku posunúť vyššie. Inými slovami, vybudujete si veľmi stabilný základ, ktorý vám bude verne slúžiť pri štúdiu angličtiny na ďalších úrovniach, a to najmä na úrovni Pre-Intermediate (mierne pokročilý).

Mierne pokročilí - Pre-Intermediate (úroveň B1)

Termín kurzu:

3.10.2023-19.12.2023
1. trimester

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
utorky a štvrtky od 19:00 do 20:30

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Na zvládnutie celej úrovne B1 (mierne pokročilí) je potrebné absolvovať tri trimestre kurzu. Trimestre sa hradia jednotlivo a nie sú záväzné. Študent sa vždy prihlasuje iba na jeden trimester, a teda po jeho ukončení sa môže prihlásiť do ďalšieho trimestra. Podmienka pre otvorenie, prípadne pokračovanie v kurze v uvedenej sume kurzovného, je potrebná účasť minimálne štyroch študentov.

V prípade zmien epidemiologických nariadení v súvislosti s COVID-19 môže kurz dočasne prebiehať online.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní trimestrálneho kurzu musí študent absolvovať minimálne 70% vyučovacích hodín v danom trimestri.

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 50 EUR (učebnica s eBook verziou, pracovný zošit s kľúčom, doplnkový učebný materiál). Učebný materiál vystačí na všetky 3 trimestre kurzu (jeden školský rok). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT 3rd Edition (najnovšie vydanie).

Charakteristika kurzu

V kurze angličtiny pre mierne pokročilých sa budú môcť študentove upevnené základy anglického jazyka prejaviť vo svojej plnej kráse. Keďže má študent osvojené dôležité gramatické štruktúry a slovnú zásobu, môže sa postupne učiť komunikovať v pokročilejších témach a vyjadrovať svoj názor na rozličnú problematiku.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pre každého, kto má upevnené a osvojené základy anglického jazyka a dokáže komunikovať v dôležitom okruhu tém z každodenného života. Študentov ústny prejav nemusí byť, samozrejme, plynulý, no pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je dôležité, aby jeho prejav bol predovšetkým spontánny. Spontánny ústny prejav, hoci nie vždy bezchybný, je výsledkom najmä dostatočného tréningu, ktorý študent dosiahne pravidelnou komunikáciou v anglickom jazyku počas alebo mimo vyučovania.

Čo sa v kurze naučím

V prvom rade sa naučíte komunikovať v anglickom jazyku spontánne a plynulejšie, čo je primárnym cieľom každého študenta. Naučíte sa veľké množstvo nových slovných väzieb, aby ste počas svojho prejavu ešte intenzívnejšie premýšľali IBA v anglickom jazyku a neprekladali si v hlave slovíčko za slovíčkom. Inými slovami, budete schopný prepnúť na autopilota a nechať sa radostne unášať svojím novoobjaveným anglickým JA.

Konverzačný kurz (úroveň B1 a vyššie)

Termín kurzu:

2.10.2023-20.12.2023
1. trimester

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

pondelky a stredy od 19:00 do 20:30

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Charakteristika kurzu

V našom konverzačnom kurze sa zameriavame predovšetkým na ústnu komunikáciu. Obsahom kurzu je nielen rozprávanie sa na každodenné zaujímavé témy, ale aj rozličné interaktívne aktivity vo dvojiciach či skupinách. Do kurzu nie je potrebné si zakúpiť žiadne učebnice - všetok potrebný materiál dostanete od nás, a teda sa pre vás každá hodina stane prekvapením a príležitosťou na objavovanie vášho anglického JA.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pre každého, kto je časovo vyťažený a potrebuje prelomiť bariéru v ústnej komunikácii. Hoci gramatika je neoddeliteľnou súčasťou jazyka, v tomto kurze sa nezameriavame na budovanie gramatických zručností, preto nie je vhodný pre študentov, ktorí majú problémy so základnou gramatikou.

Čo sa v kurze naučím

Počas vyučovania budete mať dostatok priestoru na trénovanie bežnej anglickej komunikácie. Naučíte sa funkčné a frekventované anglické frázy, ktoré budete ovládať spontánne a automaticky. Taktiež vám ukážeme, prečo je dôležité neprekladať si slovíčko za slovíčkom, ale učiť sa komunikovať v kontexte, a teda aby váš prejav bol skutočné "anglický" a nie "anglicko-slovenský".

Stredne pokročilí - Intermediate (úroveň B1+)

vhodné aj pre maturantov!

Termín kurzu:

informácie v jazykovej škole

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Na zvládnutie celej úrovne B1+ (stredne pokročilí) je potrebné absolvovať tri trimestre kurzu. Trimestre sa hradia jednotlivo a nie sú záväzné. Študent sa vždy prihlasuje iba na jeden trimester, a teda po jeho ukončení sa môže prihlásiť do ďalšieho trimestra. Podmienka pre otvorenie, prípadne pokračovanie v kurze v uvedenej sume kurzovného, je potrebná účasť minimálne štyroch študentov.

V prípade zmien epidemiologických nariadení v súvislosti s COVID-19 môže kurz dočasne prebiehať online.

Pre získanie certifikátu o absolvovaní trimestrálneho kurzu musí študent absolvovať minimálne 70% vyučovacích hodín v danom trimestri.

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 50 EUR (učebnica s eBook verziou, pracovný zošit s kľúčom, doplnkový učebný materiál). Učebný materiál vystačí na všetky 3 trimestre kurzu (jeden školský rok). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT 3rd Edition (najnovšie vydanie).

Charakteristika kurzu

V kurze angličtiny pre stredne pokročilých sa študenti zaoberajú gramatikou a slovnou zásobou oveľa detailnejšie, a tak v istých významovo rovnakých slovných spojeniach dokážu zachytiť aj rozdiely medzi formálnou a neformálnou angličtinou. Začínajú sa postupne oboznamovať s veľkým množstvom nových fráz a slovných väzieb, ktoré následne využívajú v praktických cvičeniach. Nakoľko väčšia časť učiva bude študentom už známa, nové frázy a štruktúry sa im budú učiť podstatne jednoduchšie.

Pre koho je kurz vhodný

Ak je váš komunikačný prejav plynulý a spontánny, no potrebujete sa učiť a precvičovať nové a pokročilejšie gramatické štruktúry a frázy, je pre vás tento kurz angličtiny správnou voľbou. Taktiež je vhodný pre každého, kto má záujem naučiť sa zároveň aj veľké množstvo nových slov a fráz. Kurz je skvelou voľbou aj pre maturantov!

Čo sa v kurze naučím

Naučíte sa pokročilejšiu anglickú gramatiku, ako napríklad predminulý čas, pokročilejšie využitie podmienkových viet či trpného rodu, no najmä veľké množstvo predložiek a frázových slovies. Nakoľko si všetky tieto nové štruktúry osvojíte počas hodín praktickými cvičeniami, budete vedieť, ako skutočne funguje pokročilejšia angličtina v praxi.

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.