Ostatné články o angličtine

Prečo práve angličtina

25.07.2013

Kam smeruje globalizovaný svet, že sa ešte aj dnes, hoci už máme za sebou jedno americké storočie, oplatí učiť sa po anglicky? Zamyslieť sa nad touto otázkou ma primälo niekoľko zdanlivo nesúvisiacich dejinných udalostí, ktoré však pomerne úzko súvisia s dejinami anglického jazyka. A hádam ešte aj dnes platí, že história je učiteľkou života.

Viac

Rozdiely angličtiny a slovenčiny

24.07.2013

Každý živý jazyk slúži konkrétnej spoločnosti v konkrétnom priestore. Jeho stav je výsledkom dlhodobých jazykových zmien pod vplyvom dejinných, kultúrnych a spoločenských udalostí. Samozrejme, medzi jednotlivými jazykmi možno nájsť dokázateľné podobnosti. Tak je to aj v prípade slovenčiny a angličtiny. Obidva jazyky historicky patria do pravekej indoeurópskej jazykovej rodiny. Do nej však možno zaradiť väčšinu jazykov európskeho kontinentu. Aj keď teda podobnosti medzi angličtinou a slovenčinou nie sú zanedbateľné, s ohľadom na odlišný historický vývoj oboch jazykov ich odlišnosti nesmieme podceňovať. Predstavím teraz niekoľko najdôležitejších rozdielov medzi oboma jazykmi. Ide mi najmä o to, aby som priblížil rozdiely, ktoré v istom čase mne ako človeku učiacemu sa po anglicky najviac „udreli do očí“.

Viac

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.