Skúšky Cambridge English a IELTS

Milí návštevníci, v tejto sekcii sme pre vás pripravili tie najdôležitejšie a najužitočnejšie informácie, ktoré vám pomôžu lepšie sa orientovať v jednotlivých pojmoch a skratkách v súvislosti s cambridgeskými skúškami. Je dôležité, aby si kandidát vybral taký typ skúšky, ktorý najlepšie odráža jeho jazykové zručnosti. Taktiež musí vedieť, aká znalosť angličtiny je potrebná na prijatie do zvoleného zamestnania alebo na univerzitu.

Jazyková škola GO

Charakteristika a štruktúra najpopulárnejších skúšok Cambridge English

Jazyková škola GO

Hoci stabilné ovládanie jazyka na príslušnej úrovni je postačujúce na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky, poznanie jej presnej štruktúry môže skutočne zvýšiť vaše šance na úspech. Prečítajte si, ako sú jednotlivé skúšky komponované a hodnotené, a taktiež aký je časový limit na vypracovanie ich jednotlivých častí.

KET – Key English Test (CEFR A2)

Skúška KET je úplne prvou skúškou, ktorú môže študent ako začiatočník absolvovať. Je vhodná pre tých, ktorí už absolvovali asi 180-200 vyučovacích hodín anglického jazyka.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky KET spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/key/whats-in-the-exam/.

PET – Preliminary English Test (CEFR B1)

Skúška Preliminary English Test je vhodná pre študentov angličtiny, ktorí absolvovali napríklad jazykový kurz pre mierne pokročilých alebo študujú na úrovni Intermediate (B1), teda stredne pokročilí. Úspešné absolvovanie tejto skúšky znamená, že kandidát je schopný dorozumieť sa s rodenými hovoriacimibežných komunikačných situáciách a dokáže prezentovať aj svoje vlastné názory v okruhu nie príliš komplikovaných tém. V porovnaní s FCE (First Certificate in English) je skúška PET jednoduchšou skúškou a slúži ako dobrá motivácia pre ďalšie štúdium. Skúške PET zodpovedá úrovni B1, pričom z tejto úrovne na Slovensku zväčša maturujú študenti na väčšine stredných odborných škôl, preto sa zvykne ľudovo nazývať aj „nižšia maturita“.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky PET spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary/whats-in-the-exam/.

FCE – First Certificate in English (CEFR B2)

Cambridgeská skúška FCE je u nás i vo svete považovaná za najpopulárnejšiu, a to najmä vďaka jej širokému uplatneniu. Je určená predovšetkým pokročilým študentom angličtiny. Z úrovne B2, nazývanej aj Upper-Intermediate (vyššie pokročilý), väčšinou maturujú študenti na gymnáziách a niektorých stredných školách. Často sa jej zvykne hovoriť aj „vyššia maturita“ alebo „malá štátnica“, teda základná štátna jazyková skúška.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky FCE spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/whats-in-the-exam/.

CAE – Certificate in Advanced English (CEFR C1)

Cambridgeská skúška CAE patrí medzi jednu z najnáročnejších medzinárodných skúšok, nakoľko svedčí o veľmi vysokej jazykovej kompetencii používateľa. Je určená pre tých, ktorí majú s anglickým jazykom veľmi seriózne kariérne alebo študijné plány, a teda sa rozhodli študovať alebo pracovať v anglicky hovoriacej krajine. Skúške CAE prikladajú zahraniční i slovenskí zamestnávatelia veľkú váhu, preto po jej úspešnom zvládnutí má kandidát vysoké šance na uplatnenie sa na trhu práce. Tejto skúške zodpovedá úroveň C1, ktorá sa na Slovensku udeľuje zväčša študentom, ktorí ukončili svoj bakalársky vysokoškolský stupeň, a to najmä v lingvistickej oblasti, kde sa často nazýva aj „veľká štátnica“, čiže všeobecná štátna jazyková skúška.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky CAE spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/advanced/whats-in-the-exam/.

YLE – Young Learners English (CEFR A1 - A2)

YLE predstavuje sériu motivujúcich jazykových testov špeciálne vyhotovené pre deti prvého a druhého stupňa základných škôl. Sú preto výbornou odmenou za úsilie, ktoré dieťa do učenia angličtiny vložilo a motivuje ho k ďalším pokrokom. Testy sa delia na úrovne Starters, Movers a Flyers a pokrývajú všetky dôležité jazykové zručnosti (rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie). Najkrajšie na nich je to, že žiadne dieťa nemôže neuspieť, a teda každé získa po absolvovaní skúšky certifikát. Skutočne najlepší spôsob, ako sa vaše dieťa môže do angličtiny zamilovať. Testy trvajú od 45 do 75 minút.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky YLE spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/young-learners-english/.

IELTS – International English Language Testing Service

IELTS patrí v súčasnosti medzi jednu z najpopulárnejších skúšok a jej cieľom je zistiť jazykovú znalosť používateľa, ktorý má záujem pracovať alebo študovať v krajine, v ktorej je anglický jazyk hlavným dorozumievacím jazykom. Certifikát IELTS akceptuje viac ako 9 000 zamestnávateľov, organizácií a univerzít na celom svete. Celkovo sa skúška delí na dva typy: IELTS Academic – vhodná najmä pre študentov s cieľom štúdia v zahraničí; a IELTS General Training – pre tých, ktorí chcú vycestovať do anglicky hovoriacej krajiny (Austrália, Kanada, Spojené štáty, Nový Zéland, Spojené kráľovstvo). Výhodou tejto skúšky je aj to, že sa koná každý mesiac a výsledky sú k dispozícii už na 13. deň od konania testu.
Všetky podrobné informácie o štruktúre a hodnotení skúšky IELTS spolu so vzorovými testami nájdete na http://www.cambridgeenglish.org/exams/ielts/whats-in-the-test/.

Koľko vyučovacích hodín je približne potrebné absolvovať na zvládnutie jednotlivých skúšok

Common European Framework

Množstvo hodín* od úplného začiatočníka

Typ skúšky Cambridge English

A2

asi 180-200

KET (Key English Test)

B1

asi 350-400

PET (Preliminary English Test)

B2

asi 500-600

FCE (First Certificate in English)

C1

asi 700-800

CAE (Certificate in Advanced English)

C2

asi 1 000-2 000

CPE (Certificate of Proficiency in English)


*množstvo absolvovaných hodín pod dohľadom učiteľa

CEFR – Common European Framework of Reference

Kompletné a oveľa podrobnejšie informácie o skúškach Cambridge English a IELTS v anglickom jazyku, ako aj vzorové testy ku všetkým skúškam môžete nájsť na stránke www.cambridgeenglish.org.

Termíny a ceny skúšok Cambridge English a IELTS

V prípade vášho záujmu o registráciu na niektorú zo skúšok nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Radi zodpovieme všetky vaše otázky.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Kontaktujte nás.

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.