Ako sa zdokonaliť v angličtine

Autor: Vladimír Tarina

Často sa na našich hodinách i konzultáciách stretávame s otázkou, akým spôsobom či metódou je sa dá čo najlepšie zdokonaliť v angličtine a ako začať so štúdiom angličtiny, ak sme úplní začiatočníci. Táto otázka je skutočne opodstatnená, a to najmä kvôli skúsenostiam priateľov či kolegov, ktorí sa rozhodli nazbierať v sebe odvahu a pustiť sa do učenia angličtiny, no už na prvých hodinách si uvedomili neústupčivé nástrahy jazyka. Nie každému totiž ide angličtina od ruky a nie všetci ju chápeme rovnako. Zo skúseností môžem povedať, že začiatok je skutočne najdôležitejší. Nasmeruje nás na správnu cestu, vybuduje správne návyky a pozitívny vzťah k jazyku, aby ste sa po anglicky učili efektívne. V tomto článku som si pre vás pripravil 5 dôležitých bodov, ktoré sa oplatí mať na pamäti, ak zvažujete začať so štúdiom, alebo ste sa práve vrátili z prvej hodiny angličtiny.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Čo sa mám učiť ako prvé? Gramatiku? Slovíčka?
Väčšina študentov prichádzajúcich k nám z iných škôl, najčastejšie zdôrazňuje práve nutnosť učenia sa gramatiky, a teda za prvú lekciu by najviac uprednostňovali napríklad časovanie slovies v prítomnom čase alebo časovanie slovesa to be. Popri tom, samozrejme, by uvítali aj nejakú slovnú zásobu, aby vedeli predmetnú gramatiku použiť s novými slovíčkami, a teda zložiť vetu. Táto myšlienka dáva zmysel, nakoľko teória hovorí, že nové vety dokáže používateľ jazyka skladať na základe ovládania nových gramatických štruktúr. Avšak, tento prístup sa oveľa viac osvedčuje, ak používateľ ovláda jazyk na vyššej úrovni. Má rozšírené jazykové vedomie, dokáže lepšie pochopiť gramatickým pravidlám a ich výkladu, a teda si vie usúvzťažniť jednotlivé gramatické i vetné prvky.

Pri začiatočníkoch sa v drvivej väčšine prípadov, a naša škola nie je výnimkou, uplatňuje systém osvojovania jazyka prostredníctvom základných fráz a komunikačných situácií, v rámci ktorých je základná gramatika obsiahnutá. Dôraz sa nekladie príliš na vysvetľovanie pravidiel, ale skôr na ich automatické osvojenie. A ako si tieto pravidlá osvojíme? Precvičovaním. Zámerne som použil výraz „precvičovať“, pretože pod pojmom „opakovať“ si často študenti vysvetľujú „opakovanie poučiek či pravidiel“. Ak ste teda začiatočník, oveľa viac sa naučíte precvičovaním fráz nahlas, vo dvojici či samostatne, opakovaním po učiteľovi na vyučovaní alebo opakovaním po rodených hovoriacich prostredníctvom nahrávok. Určite sa neučte gramatiku či slovíčka izolovane, teda bez komunikačnej situácie.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Musím sa učiť gramatické pravidlá?
Gramatické pravidlá nás sprevádzajú vo svojej najjednoduchšej forme už na prvých hodinách angličtiny. Ako príklad gramatického pravidla by sme mohli uviesť I/you/we/they + work a he/she/it + works. Určite je preto už na začiatku užitočné vedieť, že sloveso v tretej osobe jednotného čísla sa pri tomto čase viaže na koncovku –s, na ktorú študenti často zabúdajú. Ako vidíme, poznať „najprv“ gramatické pravidla a „potom“ tvoriť vety, je rozumné. Pravidlá nám pomáhajú niečo pochopiť, no predstavujú iba jednu stranu mince. Študenti začiatočníci trávia až príliš veľa času memorovaním poučiek, pričom zabúdajú precvičovať to, čo sa na hodine učili. Hoci je anglická gramatika v počiatočných fázach jazyka oveľa jednoduchšia ako slovenská, nenadobudnite zlozvyky už od začiatku. Venujte viac času počúvaniu, precvičujte si angličtinu ústne i písomne, teda formou cvičení. Zapamätajte si jednoduché pravidlo: vysvetlenie + precvičovanie = osvojenie.

Koľko hodín týždenne by som sa mal učiť?
Ja aj naši lektori študentom často zdôrazňujeme, aby si nemýlili kvantitu s kvalitou, no treba si uvedomiť, že osvojenie si cudzieho jazyka si vyžaduje určité úsilie. Osobne odporúčam intenzitu 2x týždenne po 45-90 minút pod dohľadom lektora. Samozrejme, aj domáce úlohy sú veľmi dôležité, nakoľko podstatnú časť učiva študent vstrebe až doma. Určite si ju teda nenechávajte na poslednú chvíľu, trebárs 10 minút pred začiatkom hodiny, ale jej venujte potrebný čas. Ak teda navštevujete jazykovú školu povedzme dvakrát týždenne pondelky a stredy, urobte si domácu úlohu v utorok a piatok, prípadne v nedeľu, kedy máte na učenie vyhradený čas. Pre stabilné výsledky preto odporúčame mimo vyučovania precvičovať jazykové zručnosti max. 15-20 minút denne, 2-3-krát týždenne.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Čo môžem očakávať ako začiatočník?
Priemerný študent je schopný naučiť sa základy anglického jazyka za 6-9 mesiacov. Je to iba hrubý odhad, ak berieme do úvahy vyššie spomenutú intenzitu a pravidelnosť učenia v slovenskom prostredí. Za úplné základy považujeme schopnosť dorozumieť sa v najbežnejších životných situáciách s použitím najdôležitejšej slovnej zásoby (tá predstavuje asi 500-700 slov).

Mal by mi lektor vysvetľovať učivo v slovenčine alebo v angličtine?
Študenti bývajú často vystrašení, či na nich učiteľ na prvej hodine nespustí konverzáciu v plynulej angličtine alebo preukáže milosť a bude vysvetľovať iba po slovensky. Obidva extrémy považujem za chybné, nakoľko som zástancom priamej metódy výučby, a teda prihováraniu sa študentovi v cieľovom jazyku. Všetku základnú gramatiku, slovnú zásobu i frázy je možné vysvetliť znázornením, obrázkom, nahrávkou alebo rečou tela. Samozrejme, v určitých prípadoch používam aj slovenčinu. Štandardne je pomer používania angličtiny a slovenčiny na mojich hodinách u začiatočníkov asi 75 : 25. Pri vyšších úrovniach slovenčina postupne odpadá.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Verím, že bol pre vás článok obohacujúci a povzbudí vás k ďalšiemu nahliadnutiu do vášho anglického JA. Nezabúdajte, že nie je vždy rozumné snažiť sa jazyk "naučiť". Snažte sa ho skôr "učiť"... kráčať a tešiť sa zo samotnej cesty.
A cieľ?
Nuž, majte ho neustále na mysli, no nezabúdajte na drobné každodenné jazykové úlohy a prekážky, ktoré máte pred sebou. ;)

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.