Kedy začať s angličtinou

Pre Jazykovú školu GO napísala Katarína Kadlečíková

Kedy je ten najlepší vek začať s cudzím jazykom? Mám dať svoje dieťa na krúžok angličtiny v materskej škole? Je to potrebné? Počkám do školy? Je vhodné, aby sa deti učili cudzí jazyk už od 1. ročníka? Mám sa doma učiť po anglicky so svojím dieťaťom? Takéto otázky a mnoho ďalších si kladú rodičia a možno aj vás zaujímajú odpovede. Za výučbu cudzieho jazyka od mladšieho veku hovorí niekoľko faktorov. Ľudský mozog je prvých sedem rokov života výnimočne tvárny. Hovorí sa, že je ako špongia – nasáva všetky informácie z okolitého prostredia. Toto však závisí od kvality a kvantity prvých mozgových podnetov, ktoré dieťaťu predkladáme, pretože práve tie rozhodujú, ako silno budú prepojené nervové štruktúry v jeho mozgu, a teda aký výkonný bude jeho mozog.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Čím viac sa svojmu dieťaťu venujeme a stimulujeme jeho zmysly zaujímavými informáciami, tým silnejšie a stabilnejšie sa prepájajú. Mladšie dieťa sa ľahko a bezproblémovo naučí cudzí jazyk, nemá problém s dobrou výslovnosťou, gramatikou či ostýchavosťou pri výučbe. Čím skôr začne dieťa s výučbou cudzieho jazyka, tým jednoduchšie ho zvládne a začne v ňom rozmýšľať bez toho, aby muselo prechádzať zložitou fázou „prekladania si v hlave“ toho, čo počuje, alebo chce povedať. Už od veku siedmych rokov sa totiž ťažisko vnímania jazyka presúva z pravej „inštinktívnej“ hemisféry do ľavej „logickej“, kedy potrebujeme na všetko pravidlá. Určite aj vy máte skúsenosti s tým, ak ste sa začali učiť cudzí jazyk neskôr, aké ťažké je začať rozprávať bez toho, aby ste si preložili každé jedno slovo. Pre dieťa naopak toto neplatí, pretože sa nesnaží prekladať si slovo po slove, ale teší sa, keď rozpráva.

Keďže dieťa v materskej škole alebo v 1. ročníku ešte nevie písať, je cudzojazyčné prostredie, kde sa rozpráva určitý čas len cudzím jazykov, veľmi vhodné a začne ho vnímať ako prirodzené, rýchlo začne rozumieť cudziemu jazyku a následne ho aktivizovať. Dieťa sa nachádza v senzitívnom období, kedy je schopné bez problémov sa naučiť cudzí jazyk. Je to ako s učením sa materinského jazyka – dieťa takisto nepoužíva logiku, je to mechanické a odpozorované.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Dieťaťu stačí k zapamätaniu iba to, že niečo vidí, počuje, pričom logické vzťahy naopak chápe ťažko alebo vôbec. A práve vekom táto mechanická pamäť slabne a zlepšuje sa logická. Na rozdiel od dieťaťa, dospelý človek si dobre pamätá to, čo sa mu vysvetlí, čomu rozumie a v čom nachádza logiku. Dôležitá je aj metóda, aby si deti neuvedomovali, že sa niečo učia, teda aj učenie majú brať ako hru, pri procese učenia používať hračky, obrázky, kartičky, plagáty alebo vlastné kresby. Samozrejme, že sa dieťa nenaučí plynule rozprávať cudzím jazykov, ide o získanie pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku, vnímanie inej kultúry, naučenie sa veľkého množstva slovíčok, pesničiek, básničiek a riekaniek.

Aké sú ďalšie výhody učenia cudzieho jazyka v mladšom veku? Asi najdôležitejšou výhodou je odstránenie ostychu pri učení sa cudzieho jazyka, keďže dieťa je mladšie, napodobňuje svojho učiteľa a nehanbí sa vyslovovať a napodobňovať. Významnou osobou je kvalitný učiteľ s výbornou znalosťou cudzieho jazyka. Učenie cudzieho jazyka môže pomôcť pri rôznych logopedických problémoch, pretože dieťa rozlišuje sluchom rozdiely medzi jazykmi, čiže vníma jednotlivé hlásky a sústredí sa lepšie na výslovnosť. Výučba je prirodzenejšia, spontánnejšia, dieťa si osvojuje celé frázy bez toho, aby rozumelo a chcelo rozumieť každému slovu. Učenie sa cudzieho jazyka je celoživotný proces. Je potrebné sa stále vzdelávať rôznymi formami. Čím skôr však začneme s cudzím jazykom, tým prirodzenejšie to pre nás je. Určite existujú odporcovia výučby cudzieho jazyka v mladšom veku, ale ja si myslím, že je naozaj veľa výhod pri učení sa od útleho veku.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Samozrejme, rozhodujúce sú formy a metódy výučby a samotná motivácia. Ak rodič prihlási svoje dieťa na krúžok v materskej škole, nemôže nič pokaziť, pokiaľ je učiteľ kvalitný. Netreba však vynechať z tohto celého procesu aj samotných rodičov. Existuje veľa pomôcok, ako si osvojené vedomosti upevňovať a dopĺňať ďalšie, ako napríklad rôzne CD s nahrávkami a piesňami, dieťa môže pozerať rozprávky v cudzom jazyku, hrať sa rôzne hry v anglickom jazyku. Podpora, pochvala a venovanie sa svojmu dieťaťu je to najhlavnejšie, čo môže rodič urobiť.

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.