Anglické a slovenské príslovia

Pre Jazykovú školu GO napísala Katarína Hrinčová

Príslovia a porekadlá používame v bežnej reči každý deň. V rovnakej miere ich využívajú aj v anglicky hovoriacich krajinách. Na začiatok si povedzme rozdiel medzi príslovím a porekadlom. Slovník uvádza definíciu príslovia ako výraz ľudovej múdrosti, ktorý vyriekneme s cieľom poučiť niekoho. Tradičným príkladom je príslovie: „kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“. Na rozdiel od príslovia je porekadlo iba rečový zvrat – ustálené slovné spojenie, ktoré situáciu opisuje alebo konštatuje, napríklad: ,,my o vlku a vlk za humnami“.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Rovnako ako v slovenčine, tak aj v angličtine význam prísloví nevychádza z jednotlivých slov, ale z celkového metaforického obrazu, ktorý vytvárajú jednotlivé slová vo vete. Teda, uvedené príslovie o „kopaní jamy pre druhého“ neznamená, že na záhrade vykopem jamu so zlým úmyslom, aby do nej spadol sused, ktorého nemám rád. Príslovie sa vzťahuje na širokú škálu situácií, pri ktorých iným prajeme zlé, ale zlé sa napokon stane nám.

Dôležité je poznamenať, že príslovia nemôžeme doslova prekladať z jedného jazyka do druhého. Preto „kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“ v angličtine určite nie je: „he who digs a hole for somebody else, he himself falls into it“. V anglickom prostredí znie takto: ,,Curses, like chickens, come home roost“. Ak by sme násilne chceli preložiť toto príslovie, doslova by znamenalo: ,,Kliatby, rovnako ako kurčatá, nocujú doma na bidle.“ Vidíme teda, že to isté príslovie znie rozlične v dvoch rôznych jazykoch, no myslí sa ním to isté. V angličtine sa zdôrazňuje prirovnanie kliatby k niečomu, čo sa vám po vyrieknutí vráti domov. V slovenčine sa spomína akt kopania jamy; v angličtine sa kuriatka – kliatby vracajú domov.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Vezmime si ďalší príklad zo zvieracej ríše: „Don’t look a gift horse in the mouth“. Doslovný preklad znie: ,,darovanému koňovi na ústa nepozeraj“, čo však nie je správny ekvivalent. Originálne slovenské príslovie sa netýka celých úst koňa, ale iba konkrétne jeho zubov: ,,darovanému koňovi na zuby nepozeraj.“ V oboch prípadoch príslovie radí, aby sme nekritizovali dary, ktoré dostaneme.

Iné príslovie týkajúce sa živočíchov v angličtine znie: ,,A bird in the hand is worth two in the bush“. V neotesanom preklade by to bolo: ,,lepšie mať jedno vtáča v dlani, ako mať dve vtáčatá kdesi v kríkoch“. V slovenčine sú už vtáky konkretizované ako „vrabce“ a „holuby“: ,,lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.“ V oboch jazykoch príslovie vypovedá o tom, že je lepšie mať jednu vec istú, ako dve veci neisté.
Ďalším príslovím zo zvieracej ríše, o ktorom si povieme, je anglické: ,,Don’t count your chickens before they are hatched“, ktoré nesmieme preložiť doslovne ako ,,nepočítaj svoje kuriatka predtým, než sa ti vyliahnu“. Tento prepis nám však už napovedá, že slovenské úslovie správne znie: ,,Nekrič hop, kým nepreskočíš“. Vidíme teda, že kým v slovenčine sa dôraz dáva na atletiku a „skoky“, v angličtine sa rátajú kuriatka. Príslovie nás však chce jednotne varovať, aby sme sa na nič netešili predčasne.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Posledné príslovie, ktoré si rozoberieme, sa v slovenčine často používa, keď chceme poukázať na to, že ľudia posudzujú ostatných podľa oblečenia. Ak sme oblečení vhodne, môže nám to v rôznych situáciách pomôcť. Samozrejme, hovoríme o prísloví ,,šaty robia človeka“, ktoré určite každý dobre pozná. V anglickom jazyku sa však v prenesenom metaforickom obraze vôbec nespomínajú ľudia, ale zvieratá, konkrétne vtáky. Variant slovenského príslovia v angličtine znie: ,,Fine feathers make fine birds“. Základný preklad je: ,,Vták je krásny, keď má krásne perie.“ Vtáky sú tu teda pripodobnené ľuďom, ich perie je metaforou pre šaty/oblečenie človeka.

Z porovnania niekoľkých prísloví v anglickom a slovenskom jazyku vyplýva, že rôzne národy vnímajú svet inak. Každý človek na svet nazerá na základe svojej špecifickej jazykovej kultúry, preto je pri učení sa cudzieho jazyka dôležité spoznať aj túto metaforickú stránku: k jazyku patriace špecifické príslovia, ktoré, keď sa naučíme, budeme vnímať rovnako ako „native speakers“ v danom cudzom jazyku.

Jazyková škola GO

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.