Kvalita je viac ako kvantita

Pre Jazykovú školu GO napísala Natália Segeňová

Je ľahké niečo povedať, keď na to máme všetky potrebné časti. Gramatika nás učí, ako správne pospájať slová do vety, morfológia vysvetľuje slovné druhy a ich úlohy vo vete, lexikológia nás učí slová a všetko s nimi spojené, no nakoniec sa môžeme zhodnúť, že vedieť jedno bez druhého nejde. Ak sa chceme správne vyjadrovať, potrebujeme všetky jazykové zložky aspoň do istej miery ovládať. Dokonalosť neexistuje, ale tréningom, a pozorným učením sa aspoň môžeme dostať na úroveň, keď prepnúť na CNN a pozerať správy bez problému je možnosťou. Na to, samozrejme, potrebujeme šikovnú a rozsiahlu slovnú zásobu. Tu sa dostávame ku gru veci: ako si rozšíriť slovnú zásobu?

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Veľa študentov si mylne myslí, že ide o kvantitu, teda čím viac, tým lepšie. No opak je pravdou. I pri slovnej zásobe aplikujeme učenie, že kvalita je nad kvantitu. Inými slovami nejde ani tak o to poznať čo najviac slov, ale vedieť ich správne a rôznorodo použiť. Zoberme si slovo 'invite', v preklade 'pozývať' a človeku typicky napadne veta, 'I was invited to a party' (Bol som pozvaný na večierok). Hoci bolo slovo správne zasadené do vety, tu sa jeho možnosti nekončia. 'She just invites problems' (Pozýva samé problémy, t.j. kam ide ona, tam sú problémy) sa neodráža ani od sekundárneho významu slova, ale opiera sa o schopnosť kreatívneho myslenia. Samozrejme, ak človek nie je veľmi kreatívny, podobne si nedomyslí a prevažne bude slová používať tak, ako bol naučený. Ide o veľmi pochopiteľnú skutočnosť, veď nie každý má talent pre poetické zmýšľanie, i keď v jeho silne periférnej a skôr hravej forme, ale i z toho dôvodu je nutné študenta navigovať k pravidelnému kontaktu s jazykom. Filmy, seriály a, samozrejme, rozprávky sa často snažia zaujať aj po jazykovej stránke už len z toho dôvodu, že každý jeden plní i edukačnú úlohu. Či o nej hovoríme otvorene alebo okrajovo, faktom zostáva, že média sú čiastočne zodpovedné za vzdelanú spoločnosť a z toho dôvodu sa snažia o formu seba-realizácie, ktorá okrem bavenia aj učí.

'She is flirting with evil' (Flirtuje so zlom) verzus 'She is flirting with Jack' (flirtuje s Jackom) hneď približuje možnosti a flexibilitu jazyka. Jazyk nie je strohý. Nakoniec neexistuje vo vákuu a neustále sa necháva ovplyvňovať ľudskou túžbou bádať, učiť sa, hrať sa a baviť sa a, samozrejme, pomenovať nové skutočnosti alebo vylepšovať tie staré. Jazyk môžeme brať aj ako niečo hravé a hoci ako systém vie byt veľmi striktný a človeka nepustí, pokiaľ si spomenieme, že jednoduchými vetami vieme vyjadriť komplexné skutočnosti, hneď sa nám mení pohľad na vec. Opäť sme sa presvedčili, že kvalita je dôležitejšia ako kvantita.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Nie je teda rozhodujúce vedieť čo najviac slov, ale vedieť ich použiť v praxi. Študenti sa často kritizujú slovami ako 'a ja neviem, toto neviem' keď sa ich niečo pýtam, pričom strávia pár minút hlbokým dumaním, ako správne zložiť vetu. Vždy im poviem 'Ale viete', i keď mi neveria, lebo jednou z dôležitých úloh lektora je všímať si silné a slabé stránky študentov. Keď im dopomôžem k správnej odpovedi, počujem z ich strany len 'och' alebo 'ahá', lebo zrazu zistili, že odpoveď bola vskutku prostá a naozaj boli jazykovo vybavení vetu povedať. Zvyčajne ide o neistotu zo strany študentov. Dalo by sa povedať; boja sa hovoriť, lebo 'čo ak'. Opakujeme, nejde o to vedieť tisícky slov, ale vedieť sa odraziť od tých, čo vieme. Slovná zásoba sa najlepšie cibrí jedine tým, že sa používa. Aj to je pravdou. Okrem iného poznať dlhšie a komplikované slová sa v neskorších štádiách rozhodne oplatí, veď opäť slúžia človeku a povedať 'trepidation' miesto 'anxiety' (nepokoj, mentálny, duševný a citový rozruch) sa oplatí, ale načo? Nie je to núdzou, ale možnosťou. Bifľovať sa stranu za stranou neprináša svoje ovocie, jedine ak si chceme overiť, ako rýchlo vieme zabudnúť slová.

Učíme sa praxou, opakovaním, a záujmom. Nadšenie a zápal pre jazyk pomôžu viac ako sto nových kurióznych slov. Pokiaľ sa s jazykom nevieme veľmi hrať, ťažšie sa ho budeme učiť, a práve preto na hodinách prízvukujeme uvoľnený prístup k študentom a učeniu. Samozrejme, vedieť jazyk znamená vedieť pravidlá, ale nesmieme zabúdať, že učiť sa s chuťou nám toho dá viac. We must always invite entertainment to the lessons!

Jazyková škola GO

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.