Confusing words in English

Pre Jazykovú školu GO napísala Natália Segeňová

Neexistuje iný jazyk na svete, ktorý je taký rozhodnutý vám opakovane dokázať, že ho neovládate ako angličtina.

Jazyková škola GO

Každý jazyk má svoje zákutia. Hovorí sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo, na čom sa ťažko zhodnú študenti, ktorí sa aj hodiny pasujú s učivom. Bez zvládnutej gramatiky sa ťažko pohnúť vpred, no gramatické výnimky niekedy naplnia človeka pocitom beznádeje. V týchto opakovaných prípadoch sa vždy odporúča priamy kontakt s jazykom. Jedine živá a aktívna aplikácia jazyka používateľom upresní gramatiku a všetky známe a vyučované výnimky. Niektorým študentom viac vyhovuje možnosť učivo sa naučiť naspamäť, t.j. nabifliť. Hoci môžeme s pokojom kvitovať známe pravidlo proti gustu žiaden dišputát, čo robiť v prípadoch, keď je bifľovanie jedinou možnosťou? Ako vysvetlíme študentom práve tie zákutia jazyka, ktoré mätú aj domácich? Čo v prípade slov, ktoré nás navádzajú na chyby?

Zákutia sú už samozrejmou súčasťou jazyka. Jazyk neexistuje vo vákuu, resp. ako samostatný živel. Jazyk ako systém je prepojený s kultúrou, momentálnym a politickým, ekonomickým, a historickým dianím, pričom do istej miery funguje ako zrkadlo spoločnosti, ktorá sa oň opiera. S časom sa vyvíja aj ľudská potreba vyjadrovať čoraz komplexnejšie a rozvinutejšie myšlienky, a tak sa slová menia a aktualizujú. Núdza pre rýchlejšiu komunikáciu má za následok nechcené zanedbanie komplexnej znalosti jazyka. Môžete byť ponorení do pútavej konverzácie, keď vyrieknete, “I ensured him it was going to be alright”, pričom by sa podľa kontextu hodilo viac 'assure', ale slovník vám obe slová vysvetlí veľmi podobne. Sú však rozdielne; pri 'assure' uisťujeme niekoho o niečom, pri 'ensure' overujeme a kontrolujeme, že nie je niečo tak, ako to má byť (napr.: zamknuté predné dvere). A ensure – assure – insure (poisťovať) nie sú jedinými slovami v angličtine, ktoré vedia človeka zmiasť.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Pozrime sa na 'amoral' a 'immoral: keď je niečo 'amoral' alebo 'amoralne', nemá predstavu o zlom alebo dobrom. Tsunami je amorálne, pretože berie životy bez pochopenia, že je to zlé. 'Amoral' používame pri živelných pohromách, prípadne pri opise neživých, nevnímajúcich javov. Keď je niečo 'immoral', 'nemorálne', dichotómii zla a dobra rozumie, ale koná proti nej. Nemorálne sú neľudské činy, zlodeji, a všeobecne kriminálnici, pri ktorých je predpoklad, že v istom bode života sa naučili rozdiel medzi dobrom a zlom. 'Annual' a 'annul' ako 'ročný' a 'anulovať' sa po preklade do slovenčiny nezdá také mätúce, ale čo tak 'besides' a 'beside' ('okrem iného' a 'vedľa'), alebo 'bimonthly' a 'semimonthly' (každé dva mesiace vs. dvakrát do mesiaca)?

Na internete sa stretnete s vetou “pour over text”, no v inom článku vám ju autor podá ako “pore over text”. Pokiaľ doslova na text lejete tekutinu, použijete „pour“, ale pokiaľ sa nad ním trápite, 'pore', hoci slovník vám 'pore' doslova preloží ako 'pôr'. 'Bear with me' a 'bare with me' podobne nemajú jasnú správnu odpoveď, keď doslova preložíte ich jednotlivé časti. Nakoniec je to 'bear with me', čiže 'buď so mnou trpezlivý', inak veľmi praktický výraz, ktorý sa hodí do každodennej konverzácii, a predsa ju v písomnej forme nesprávne nájdete aj s 'bare'. V prípade, že sa snažíte s niekym vzájomne obnažiť, odporúčame 'bare'.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Fathom' a 'phantom' sa foneticky podobajú, ale ak opisujete nadprirodzené javy, opierate sa o 'phantom' (fantom, duch), zatiaľ čo 'fathom' sa hodí napríklad do vety, “I honestly cannot fathom the difference between fathom and phantom” (Rozdiel medzi 'fathom' a 'phantom' mi naozaj nedochádza). 'Phase' je fáza, ako 'She is going through a life phase' (Prechádza si životnou fázou), ale 'faze' je 'vyviesť z miery', napr. “These confusing words can't faze me” (Tieto mätúce slova ma nemôžu vyviesť z miery).

Pre zvedavých ide často o prípady, kde aj domáci zlyhá a mykne plecami.

Angličtina oplýva vysokým množstvom podobných prípadov. Ak by sme sa snažili o komplexný zoznam s výkladom každého slova, celý deň by na to možno postačil. Bohužiaľ, nekonečné zoznamy zvyknú pôsobiť odstrašujúco. Ako sa používatelia dostávajú hlbšie do jazyka, a posúvajú sa od present a present perfect, stretávajú sa čoraz viac s podobnými javmi. Nejde sa im vyhnúť a študentom nezostáva nič iné, len sa ich naučiť. Tieto mätúce anglické slová predstavujú gro uvoľnenej anglickej konverzácie, a pomáhajú ju spestriť, a priblížiť komunikácii medzi domácimi. Nakoniec si starosti robiť netreba. Praxou sa človek naučí, resp. nad empirické znalosti niet.

Jazyková škola GO

Don't let this faze you, pore over the words, and besides, it will be alright!

Alebo tam má byť 'all right'?

Natália Segeňová

Späť k článkom

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.