Spoznajte náš tím

Úspešné fungovanie každej spoločnosti sa odvíja najmä od kvalifikovanej pracovnej sily. Práve preto si našich zamestnancov veľmi starostlivo vyberáme. Každý náš učiteľ je nielen expertom vo svojom odbore, ale je aj podrobne zaškolený do celého učebného systému. Našou víziou je vytvorenie užšieho a kvalitného tímu ľudí, ktorí nepracujú izolovanie, ale skôr fungujú ako komunita jazykových profesionálov. Nielen že sa všetci učitelia osobne poznáme, ale súčasťou našej práce sú aj pravidelné stretnutia, na ktorých dôsledne analyzujeme odučené hodiny a snažíme sa hľadať nové interaktívne nápady, aby naša výučba bola čoraz efektívnejšia. Sme si vedomí, že čím viac informácií o našich študentoch máme, tým lepšie môžeme v našej jazykovej škole optimalizovať jednotlivé kurzy angličtiny, či už skupinové, alebo individuálne.

Mgr. Vladimír Tarina

Mgr. Vladimír Tarina - spoluzakladateľ

Vladimír má ukončené päťročné vysokoškolské vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre so špecializáciou na anglický a slovenský jazyk, literatúru a kultúru. Hoci si svoj blízky vzťah k anglickému jazyku pestuje už od útleho veku, do intenzívnejšieho štúdia anglickej lingvistiky sa zamiloval až na univerzite. Po skúsenostiach s vyučovaním na rozličných miestach si uvedomil, že práca učiteľa mu veľmi pomáha rozvíjať svoje tvorivé schopnosti, pričom za najkrajší pocit považuje odovzdávanie vlastných skúseností a vedomostí iným. Vo voľnom čase sa venuje najmä sledovaniu nových trendov vo výučbe cudzích jazykov a hľadaniu nových stimulov, ktorými svojich študentov neustále motivuje k pokroku. 

Mgr. Vanesa Chovančíková

Mgr. Vanesa Tarinová - spoluzakladateľka

Vanesa vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo so špecializáciou anglický a slovenský jazyk a kultúra na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Angličtinu si zamilovala už v detstve, kedy sa s ňou stretla po prvýkrát a venovala sa jej aj vo svojom voľnom čase. Štúdium angličtiny bolo pre ňu po skončení strednej školy jednoznačnou voľbou a otvoriť si vlastnú jazykovú školu bol vždy jej sen. Učenie je pre ňu zároveň veľkou záľubou, pričom práca s dospelými i deťmi ju veľmi napĺňa. Spoznávanie nových ľudí, odovzdávanie vedomostí a pokroky, ktoré študenti robia, jej prinášajú radosť a zároveň ju inšpirujú. Najdôležitejšie pre ňu je, aby bola každá hodina pre študentov jedinečná a zaujímavá, a aby z nej odchádzali s úsmevom na tvári.

Mgr. Natália Segeňová

Mgr. Natália Segeňová

Natália sa pre anglický jazyk zapálila už ako násťročná. Jeho štúdiu sa venovala od útleho detstva, ale bolo to v 14 rokoch, keď došlo k pomyselnému prelomu vo forme knihy Harry Potter and the Order of Phoenix, ktorú si zakúpila v angličtine. Táto kúpa spustila lavínu udalostí, ktorá Natáliu neskôr doviedla na akademickú pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde strávila päť rokov štúdiom tlmočníctva a prekladateľstva, kombinácia anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra. Veľmi rada sa delí o svoje lingvistické skúseností, a ku každému študentovi pristupuje s porozumením, trpezlivosťou, a nákazlivým zápalom pre jazyk, ktorému sa nedá vyhnúť. Vo svojom voľnom čase sa venuje samo-štúdiu psychológie, rada píše rozsiahle romány po anglicky, a neúnavne sa zaujíma o rôzne nezmapované zákutia jazyka, aby tak do hodín mohla naďalej prinášať ďalšie zaujímavé novosti.

Mgr. Katarína Hrinčová

Mgr. Katarína Hrinčová

Štúdium cudzích jazykov sa jej zapáčilo už na strednej škole. Spomedzi nemeckého, španielskeho a anglického jazyka ju najviac oslovil práve ten tretí. K jej záujmu o tento jazyk určite prispeli aj dobré spomienky z hodín, na ktorých sa veľa rozprávali, i keď s málo vedomosťami. Anglický jazyk, anglickú a americkú literatúru v kombinácii s občianskou náukou vyštudovala v Bratislave na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Už počas štúdia okrem praxe na základných školách učila aj individuálnych študentov. „Vtedy som zistila, že pomáhať druhým zdokonaľovať sa v anglickom jazyku mi prináša radosť.“

Vo voľnom čase sa venuje štúdiu nemeckého jazyka ako samouk, rada číta poéziu aj prózu rôznych žánrov a sem-tam sa venuje aj vlastnej tvorbe.

Katka je človek pokojnej povahy a medzi jej kladné stránky patrí trpezlivosť, priateľský prístup a ochota počúvať a poradiť.

lektor

Bc. Mária Hudcovičová

Mária je študentkou učiteľstva anglického jazyka a literatúry na Trnavskej Univerzite v Trnave. Krásu anglického jazyka objavila vďaka sledovaniu obľúbených britských i amerických seriálov. Praktické využitie anglického jazyka zažila v lete strávenom v USA, ktoré jej zmenilo život, a čo ju následne motivovalo k hlbšiemu učeniu sa anglického jazyka. Neskôr pridala do zoznamu aj taliansky jazyk a v budúcnosti sa plánuje venovať francúzskemu. Okrem učenia sa jazykov je jej veľká záluba matematika, ktorú má zvolenú ako druhý predmet pri štúdiu učiteľstva. Je veľmi rada, keď môže svoje vedomosti, či už z matematiky, alebo z anglického jazyka, predávať aj ďalším ľuďom a zároveň im ukazovať krásu vzdelávania sa s úsmevom na tvári. Vo voľnom čase rada číta romány a venuje sa hudbe, prevažne hrou na klavíri a gitare.

Patrícia Fazekasová

Patrícia v súčasnosti už druhým rokom študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor amerikanistika a anglistika. Počas základnej a strednej školy vyhrala niekoľko anglických súťaží a práve v týchto rokoch si anglický jazyk veľmi obľúbila a naplno sa mu venuje aj teraz. Hoci predtým vyštudovala propagačnú grafiku na Strednej odbornej škole v Hlohovci, a teda sa intenzívne zaujíma o umenie, svoju voľbu študovať anglický jazyk neľutuje. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ju oslovila ponuka práce lektorky pre Jazykovú školu GO, kde môže svoje vedomosti odovzdávať iným a pomáhať im objavovať ich anglické JA.

Bibiana Miškolciová

Bibiana je absolventkou bilingválneho štúdia v anglickom jazyku na Súkromnej obchodnej akadémii v Nitre, momentálne navštevuje bakalárske štúdium v odboroch Piano Performance a Keyboard Pedagogy na Capital University v americkom Columbuse. V roku 2019 Bibiana úspešne zložila štandardizované testy z anglického jazyka Test of English as a Foreign Language (TOEFL) a Scholastic Aptitude Test (SAT), ako aj maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni C1. Okrem toho si svoje jazykové znalosti zdokonaľovala na študentskej stáži v milánskom hoteli IH Hotels Milano Gioia a v rámci rôznych iných zahraničných aktivít. Prácu lektorky považuje za skvelú príležitosť zužitkovať svoje skúsenosti a pomôcť tak študentom napredovať v spoznávaní anglického jazyka.

Natália Nemčeková

Natália momentálne študuje v druhom ročníku na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa venuje štúdiu ekonómie v kombinácii s anglickým a nemeckým jazykom. Hlavným dôvodom, prečo obľubuje spoznávanie nových jazykov je jej potreba komunikovať a spoznávať nových ľudí a odlišné kultúry. Natália sa už predtým do hĺbky venovala štúdiu angličtiny počas piatich rokov na bilingválnom gymnáziu. Možnosť pracovať v jazykovej škole GO je pre ňu veľká možnosť ako môže sprostredkovať svoje dlhoročné vedomosti a skúsenosti z angličtiny a takisto v tomto jazyku neustále komunikovať, k čomu sa snaží viesť aj svojich študentov.

Ak ste jazykový profesionál a chcete sa stať súčasťou nášho dynamického a flexibilného tímu, pošlite nám svoj životopis na adresu info@jazykovaskolago.sk. Radi si s vami dohodneme termín pracovného pohovoru.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.