Spoznajte náš tím

Úspešné fungovanie každej spoločnosti sa odvíja najmä od kvalifikovanej pracovnej sily. Práve preto si našich zamestnancov veľmi starostlivo vyberáme. Každý náš učiteľ je nielen expertom vo svojom odbore, ale je aj podrobne zaškolený do celého učebného systému. Našou víziou je vytvorenie užšieho a kvalitného tímu ľudí, ktorí nepracujú izolovanie, ale skôr fungujú ako komunita jazykových profesionálov. Nielen že sa všetci učitelia osobne poznáme, ale súčasťou našej práce sú aj pravidelné stretnutia, na ktorých dôsledne analyzujeme odučené hodiny a snažíme sa hľadať nové interaktívne nápady, aby naša výučba bola čoraz efektívnejšia. Sme si vedomí, že čím viac informácií o našich študentoch máme, tým lepšie môžeme v našej jazykovej škole optimalizovať jednotlivé kurzy angličtiny, či už skupinové, alebo individuálne.

Mgr. Vladimír Tarina

Mgr. Vladimír Tarina - spoluzakladateľ

Vladimír má ukončené päťročné vysokoškolské vzdelanie v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre so špecializáciou na anglický a slovenský jazyk, literatúru a kultúru. Hoci si svoj blízky vzťah k anglickému jazyku pestuje už od útleho veku, do intenzívnejšieho štúdia anglickej lingvistiky sa zamiloval až na univerzite. Po skúsenostiach s vyučovaním na rozličných miestach si uvedomil, že práca učiteľa mu veľmi pomáha rozvíjať svoje tvorivé schopnosti, pričom za najkrajší pocit považuje odovzdávanie vlastných skúseností a vedomostí iným. Vo voľnom čase sa venuje najmä sledovaniu nových trendov vo výučbe cudzích jazykov a hľadaniu nových stimulov, ktorými svojich študentov neustále motivuje k pokroku. 

Mgr. Vanesa Chovančíková

Mgr. Vanesa Tarinová - spoluzakladateľka

Vanesa vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo so špecializáciou anglický a slovenský jazyk a kultúra na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Angličtinu si zamilovala už v detstve, kedy sa s ňou stretla po prvýkrát a venovala sa jej aj vo svojom voľnom čase. Štúdium angličtiny bolo pre ňu po skončení strednej školy jednoznačnou voľbou a otvoriť si vlastnú jazykovú školu bol vždy jej sen. Učenie je pre ňu zároveň veľkou záľubou, pričom práca s dospelými i deťmi ju veľmi napĺňa. Spoznávanie nových ľudí, odovzdávanie vedomostí a pokroky, ktoré študenti robia, jej prinášajú radosť a zároveň ju inšpirujú. Najdôležitejšie pre ňu je, aby bola každá hodina pre študentov jedinečná a zaujímavá, a aby z nej odchádzali s úsmevom na tvári.

Bc. Jarmila Janíčková

Mgr. Jarmila Janíčková

Jarka začala objavovať čaro angličtiny už od útleho detstva, avšak prelom prišiel až na strednej škole, kde postupne začala objavovať nové veci vo svete anglického jazyka. Slovenské knižky vymenila za anglické verzie klasickej americkej a britskej literatúry. Vo svete kultúry začala pozerať filmy a seriály v originálnom dabingu aby zachytila pravú americkú a britskú výslovnosť. Vďaka tomu mala vo vysokoškolskom výbere jasno. Angličtina bola niečo, s čím chcela v budúcnosti pracovať, a preto už piaty rok študuje anglický jazyk v odbornej komunikácií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Rada spoznáva nových ľudí a kultúru rôznych krajín. Najnovšie sa jej do zbierky pridala krajina za veľkou mlákou, USA, kde strávila celé leto a svoju angličtinu ešte viacej zdokonalila. Nebojí sa ničoho a je pripravená na výzvu učiť a pomáhať vám pri objavovaní vášho anglického JA.

lektor

Bc. Andrej Čirč

Práca s anglickým jazykom ho začala baviť už počas tínedžerských rokov, kedy objavil lásku k prekladaniu anglického textu do rodného jazyka, k čomu sa ešte pridružila láska k hudbe a anglickým textom, ktoré potreboval pre svoj spev. Vášeň pre jazyk ho neopustila ani s prichádzajúcimi rokmi a vybral si štúdium anglického jazyka a literatúry v kombinácií s výtvarným umením na Trnavskej univerzite. Práve umenie je jeho veľké hobby, vo voľnom čase sa rád venuje kresbe, hudbe a literatúre, a to prevažne v angličtine. Byť lektorom ho oslovilo vďaka tomu, že má priestor prepojiť výtvarnú kreativitu s jazykom a využiť ju na to, aby mohol svojim študentom prehĺbiť znalosti cudzej reči.

Mgr. Natália Segeňová

Mgr. Natália Segeňová

Natália sa pre anglický jazyk zapálila už ako násťročná. Jeho štúdiu sa venovala od útleho detstva, ale bolo to v 14 rokoch, keď došlo k pomyselnému prelomu vo forme knihy Harry Potter and the Order of Phoenix, ktorú si zakúpila v angličtine. Táto kúpa spustila lavínu udalostí, ktorá Natáliu neskôr doviedla na akademickú pôdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde strávila päť rokov štúdiom tlmočníctva a prekladateľstva, kombinácia anglický jazyk a kultúra a ruský jazyk a kultúra. Veľmi rada sa delí o svoje lingvistické skúseností, a ku každému študentovi pristupuje s porozumením, trpezlivosťou, a nákazlivým zápalom pre jazyk, ktorému sa nedá vyhnúť. Vo svojom voľnom čase sa venuje samo-štúdiu psychológie, rada píše rozsiahle romány po anglicky, a neúnavne sa zaujíma o rôzne nezmapované zákutia jazyka, aby tak do hodín mohla naďalej prinášať ďalšie zaujímavé novosti.

Mgr. Katarína Hrinčová

Mgr. Katarína Hrinčová

Štúdium cudzích jazykov sa jej zapáčilo už na strednej škole. Spomedzi nemeckého, španielskeho a anglického jazyka ju najviac oslovil práve ten tretí. K jej záujmu o tento jazyk určite prispeli aj dobré spomienky z hodín, na ktorých sa veľa rozprávali, i keď s málo vedomosťami. Anglický jazyk, anglickú a americkú literatúru v kombinácii s občianskou náukou vyštudovala v Bratislave na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Už počas štúdia okrem praxe na základných školách učila aj individuálnych študentov. „Vtedy som zistila, že pomáhať druhým zdokonaľovať sa v anglickom jazyku mi prináša radosť.“

Vo voľnom čase sa venuje štúdiu nemeckého jazyka ako samouk, rada číta poéziu aj prózu rôznych žánrov a sem-tam sa venuje aj vlastnej tvorbe.

Katka je človek pokojnej povahy a medzi jej kladné stránky patrí trpezlivosť, priateľský prístup a ochota počúvať a poradiť.

lektor

Bc. Mária Hudcovičová

Mária je študentkou učiteľstva anglického jazyka a literatúry na Trnavskej Univerzite v Trnave. Krásu anglického jazyka objavila vďaka sledovaniu obľúbených britských i amerických seriálov. Praktické využitie anglického jazyka zažila v lete strávenom v USA, ktoré jej zmenilo život, a čo ju následne motivovalo k hlbšiemu učeniu sa anglického jazyka. Neskôr pridala do zoznamu aj taliansky jazyk a v budúcnosti sa plánuje venovať francúzskemu. Okrem učenia sa jazykov je jej veľká záluba matematika, ktorú má zvolenú ako druhý predmet pri štúdiu učiteľstva. Je veľmi rada, keď môže svoje vedomosti, či už z matematiky, alebo z anglického jazyka, predávať aj ďalším ľuďom a zároveň im ukazovať krásu vzdelávania sa s úsmevom na tvári. Vo voľnom čase rada číta romány a venuje sa hudbe, prevažne hrou na klavíri a gitare.

Mgr. Patrik Lenghart

Mgr. Patrik Lenghart

Patrik je doktorandom na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa venuje vlastnému výskumu a výučbe študentov. Plynule hovorí po anglicky od dvanástich rokov, ale až počas vysokoškolského štúdia skladal skúšky na jazykový certifikát Cambridge CPE/C2, ktorý sa vo všeobecnosti považuje za doklad o jazykovej zručnosti na úrovni rodeného hovoriaceho. Lektorom sa stal preto, aby spojil príjemné s užitočným a k svojej pedagogickej praxi na univerzite si pridal aj výučbu v súkromnom sektore. Na vyučovaní najviac oceňuje pravidelný kontakt s bystrými ľuďmi, ktorí majú túžbu sa vzdelávať. Vo svojom osobnom živote sa najviac venuje svojmu psíkovi, čítaniu kníh a počúvaniu hudby.

Bc. Simona Szabová

Bc. Simona Szabová

Anglický jazyk sa do jej života vkradol už v predškolskom veku, a to hlavne prostredníctvom rozprávok. V priebehu základnej školy sa venovala angličtine naplno aj čítaním knižiek a hraním počítačových hier. Rozhodnutie stať sa učiteľkou padlo až na gymnáziu, kde ju k tomu podporovali hlavne jazykoví pedagógovia. Počas stredoškolského štúdia absolvovala základnú aj všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka. Dnes Sima študuje na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry. Vyučovanie anglického jazyka ju baví, pretože je to neuveriteľný pocit pre učiteľa, keď žiaci porozumejú učivu a je to na nich vidno. Najlepšie na učiteľskom povolaní je, keď u žiakov nastane Aha efekt. Vo svojom voľnom čase sa venuje ručným prácam, počítačovým hrám a svojej mačke.

Ak ste jazykový profesionál a chcete sa stať súčasťou nášho dynamického a flexibilného tímu, pošlite nám svoj životopis na adresu info@jazykovaskolago.sk. Radi si s vami dohodneme termín pracovného pohovoru.

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x