Naše učebné materiály

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná. Čerešničkou na torte je to, keď zistíte, že niektoré papiere ste kdesi zapatrošili. Možno ste vymeškali hodinu. Ako sa ale doučíte učivo, keď kurz prebieha aj bez vašej prítomnosti? Ak máte dobrého kamaráta/spolužiaka, môžete ho požiadať, aby vám učivo naskenoval a poslal na mail. Bohužiaľ, zo skúsenosti si vás dovolíme uistiť, že časom vás takýto systém práce omrzí. Budete unavení a frustrovaní...

 

Pokúsime sa vám v krátkosti vysvetliť, prečo je to tak.

Každý kurz by mal mať pevnú štruktúru. Nezáleží veľmi na tom, či máte jedného alebo viacerých učiteľov. Dôležité je, aby sa učiteľ mal o čo oprieť a aby vedel, čo učiť. Takmer všetky súčasné učebnice sú štruktúrované podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Zjednodušene povedané – v každej učebnici je jasne stanovené, čo by mali študenti na jednotlivých jazykových úrovniach ovládať. Je to systém – veľmi jednoduchý – no overený a veľmi praktický. Výrazne šetrí váš čas, pretože sa v kurze zameriavate na tie stránky jazyka, ktoré sú pre danú úroveň relevantné.

Ak ste zástancom teórie, že dobrý učiteľ naučí aj bez učebnice, dovolíme si tvrdiť, že ju považujeme za obrovský mýtus. Takmer každý jazykový profesionál, ktorého poznáme a s ktorým spolupracujeme, vyučuje z učebnice. Je to fakt. Bez literatúry sú totiž kurzy veľmi chaotické a učiteľov výber „prefotených“ učebných materiálov nemusí byť vždy správny.

Pevná štruktúra kurzu ale nie jediný dôvod, prečo je učebnica potrebná. Človek je nepochybne „živá bytosť“ a okolitý svet vníma všetkými zmyslami, nie iba jedným. Kvalitné učebnice väčšinou obsahujú bohatý audio a video materiál. Sú plné obrázkov a farieb. Všetko toto bohatstvo je tu len a len pre vás – pre študentov i učiteľov. Taktiež netreba zabúdať na to, že určitá časť štúdia angličtiny sa odohráva mimo učebne - v pokoji vášho domova alebo v práci. Je preto dôležité mať všetky potrebné študijné materiály pohromade a vraciať sa k nim s radosťou.

98% našich študentov používa literatúru od nás, ktorá je od prvotriedneho vydavateľstva PEARSON. Zvyšné 2% sú študenti, ktorých študijné potreby sú veľmi špecifické a majú vlastné požiadavky, čo presne sa potrebujú naučiť. Tento štatistický údaj potvrdzuje fakt, že interaktívne hodiny podporené prvotriednou literatúrou obohacujú štúdium v oveľa vyššej miere, ako si myslíme.

Samozrejme, všetku literatúru ku kurzom zabezpečíme za vás. Učebnice tak zostanú už navždy vaše, a preto sa k angličtine môžete vrátiť kedykoľvek aj po ukončení kurzu.

Konverzačné kurzy anglického jazyka

Na anglické konverzačné kurzy zabezpečujeme študentom na každú hodinu pestrý materiál, aby si precvičili funkčnú ústnu komunikáciu a frekventovanú slovnú zásobu. Gramatika sa precvičuje spontánne v rámci jednotlivých cvičení. Používame interaktívne materiály rôzneho druhu, ktorých náročnosť sa odvíja od jazykovej úrovne študentov. Ide najmä o komunikáciu na konkrétnu tému, aktivity vo dvojiciach či skupinách a, samozrejme, cvičenia na budovanie slovnej zásoby. Zdrojov týchto materiálov máme skutočne veľmi veľa a pribúdajú každým rokom. A čo je na tom najlepšie? Pre našich študentov ich na každú hodinu zabezpečujeme úplne zdarma. ;)

SPEAKOUT - Kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých (general English)

Všetky kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých vyučujeme z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT, ktoré vyšli v spolupráci s BBC a obsahujú veľké množstvo autentického materiálu. Študenti tak majú možnosť vidieť, počuť a precvičovať si anglický jazyk presne tak, ako sa používa v každodennej komunikácii.

Súčasťou každej učebnice je aj jej digitálna DVD verzia. Študenti môžu spätne, či už doma alebo v práci, počúvať a pozerať video nahrávky a opakovať si všetko učivo, ktoré na príslušnej hodine prebrali.

Každá lekcia učebnice obsahuje zaujímavý DVD úryvok a nahrávky ľudí z ulice, ktorí rozprávajú presne na tú tému,  s ktorou sa študenti počas hodiny oboznamovali.

Doménou učebnice je harmonické budovanie všetkých štyroch jazykových zručností (rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie).

Cena učebného materiálu ku kurzu: 40 EUR (učebnica s DVD, pracovný zošit s kľúčom k cvičeniam a s CD, doplnkový učebný materiál)

OUR DISCOVERY ISLAND - Kurzy angličtiny pre deti (1. - 5. ročník)

Vďaka učebniciam OUR DISCOVERY ISLAND sa učenie angličtiny stáva skutočným dobrodružstvom! Deti majú možnosť zoznámiť sa s veľkým množstvom zábavných postáv a pútavých príbehov, ktoré rozvíjajú ich poznávacie, emocionálne a sociálne zručnosti. Nielen že deti môžu postavy počuť a vidieť počas hodiny, ale každé z nich získa k učebnici svoj vlastný registračný kód, vďaka ktorému môžu vstúpiť do zázračného online sveta. Tu sa môžu v bezpečí hrať a učiť sa v anglicky hovoriacom prostredí. Vaše dieťa sa do angličtiny zamiluje doslova na prvý pohľad.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 25 EUR (učebnica s online kódom, pracovný zošit s CD, doplnkový učebný materiál)

WIDER WORLD - Kurzy angličtiny pre deti (6. – 8. ročník)

Infornácie k učebniciam pripravujeme... :)

Cena učebného materiálu ku kurzu: 20 EUR (učebnica, doplnkový učebný materiál)

FOCUS - Kurzy angličtiny pre deti (9. ročník)

Informácie k učebniciam pripravujeme... :)

Cena učebného materiálu ku kurzu: 20 EUR (učebnica, doplnkový učebný materiál)

GOLD - Príprava na maturitu, štátnice a cambridgeské certifikáty (zameranie na gramatiku a komunikáciu)

Ak sa pripravujete na skúšky, vždy stavte na istotu. Poskytujeme overené učebnice GOLD SERIES, ktoré sú skvelým oporným bodom pri príprave na akúkoľvek jazykovú skúšku úrovne B1, B2 alebo C1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), a to predovšetkým na skúšky Cambridge English. Študenti navyše počas štúdia získajú veľkú dávku sebadôvery, pretože všetky potrebné zručnosti sú prezentované v kontexte zaujímavých tém. Vďaka tomu dostanú študenti príležitosť vyjadriť svoj názor na rozličnú problematiku, či už ústne, alebo písomne. Súčasťou učebnice je aj CD obsahujúce cvičenia a testy navyše. Vďaka rozličným doplnkovým materiálom môžu učitelia študentov priebežne testovať a dôsledne sledovať ich pokrok, či analyzovať silné a slabé stránky. Učebnice GOLD sú vhodné najmä pre študentov, ktorí majú popri príprave na cambridgeské skúšky záujem študovať angličtinu aj v dlhodobejšom horizonte, nakoľko učebný materiál je veľmi bohatý.

Cena učebného materiálu ku kurzu: 30 EUR (učebnica, Active Book Pack, doplnkový učebný materiál)

My Grammar Lab - Príprava na maturitu a jazykové skúšky A2, B1 a B2 (zameranie najmä na gramatiku)

Maturita môže byť pre mnohých študentov neľahkou životnou skúškou, a to najmä pre tých, ktorí s angličtinou bojujú už veľa rokov. Učebnice My Grammar Lab obsahujú vyše 100 jednoducho a veľmi zrozumiteľne vysvetlených lekcií zo zameraním na bežnú angličtinu v každodennom kontexte. Študent má možnosť oboznámiť sa a precvičiť si presne tú gramatiku, ktorú konkrétne potrebuje, a teda nemusí jednotlivé cvičenia vypĺňať postupne podľa obsahu. Učebnice vám po ukončení kurzu budú slúžiť aj do budúcnosti, nakoľko sú nenahraditeľným zdrojom informácií, ku ktorým sa môžete kedykoľvek vrátiť. Zabudnite na nudné vypĺňanie gramatických cvičení! Učebnica My Grammar Lab obsahuje aj My Lab Pack, teda prístup na online platformu s videoprezentáciami, nahrávkami, doplnkovými cvičeniami i testami. A aby toho nebolo málo, môžete využiť aj aplikáciu pre mobilné zariadenia. Takto si budete môcť gramatiku precvičovať každé ráno trebárs v autobuse cestou do školy či do práce. 

Cena učebného materiálu ku kurzu: 30 EUR (učebnica s kľúčom k cvičeniam, online kód, doplnkový učebný materiál)

MARKET LEADER - Kurzy obchodnej angličtiny (business English)

Učebnice MARKET LEADER sú už dlhé roky považované za svetovú jednotku. Gramatika a slovná zásoba v týchto učebniciach je prezentovaná v reálnom obchodnom kontexte, a teda sú ideálnym riešením pre každého, kto prichádza do kontaktu s medzinárodnými partnermi a potrebuje sa zdokonaliť v oblasti obchodnej angličtiny. Učebnice obsahujú autentické texty z britského denníka Financial Times (FT), vďaka ktorým majú študenti príležitosť zažiť medzinárodný svet obchodu priamo na hodine. Súčasťou učebnice je aj DVD obsahujúce rozhovory úspešných odborníkov, ktorí v príslušnej oblasti skutočne pracujú. 

Cena učebného materiálu ku kurzu: 45 EUR (učebnica s DVD, pracovný zošit s kľúčom k cvičeniam a CD, doplnkový učebný materiál)

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Táto stránka používa nevyhnutné cookies. Svoj súhlas s použitím cookies na analytické účely udelíte kliknutím na „Súhlasím“. Ak s použitím cookies nesúhlasíte, kliknite na „Nesúhlasím“.