Naše učebné materiály

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná. Čerešničkou na torte je to, keď zistíte, že niektoré papiere ste kdesi zapatrošili. Možno ste vymeškali hodinu. Ako sa ale doučíte učivo, keď kurz prebieha aj bez vašej prítomnosti? Ak máte dobrého kamaráta/spolužiaka, môžete ho požiadať, aby vám učivo naskenoval a poslal na mail. Bohužiaľ, zo skúsenosti si vás dovolíme uistiť, že časom vás takýto systém práce omrzí. Budete unavení a frustrovaní...

 

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná. Čerešničkou na torte je to, keď zistíte, že niektoré papiere ste kdesi zapatrošili. Možno ste vymeškali hodinu. Ako sa ale doučíte učivo, keď kurz prebieha aj bez vašej prítomnosti? Ak máte dobrého kamaráta/spolužiaka, môžete ho požiadať, aby vám učivo naskenoval a poslal na mail. Bohužiaľ, zo skúsenosti si vás dovolíme uistiť, že časom vás takýto systém práce omrzí. Budete unavení a frustrovaní...

Pokúsime sa vám v krátkosti vysvetliť, prečo je to tak.

Každý kurz by mal mať pevnú štruktúru. Nezáleží veľmi na tom, či máte jedného alebo viacerých učiteľov. Dôležité je, aby sa učiteľ mal o čo oprieť a aby vedel, čo učiť. Takmer všetky súčasné učebnice sú štruktúrované podľa CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky). Zjednodušene povedané – v každej učebnici je jasne stanovené, čo by mali študenti na jednotlivých jazykových úrovniach ovládať. Je to systém – veľmi jednoduchý – no overený a veľmi praktický. Výrazne šetrí váš čas, pretože sa v kurze zameriavate na tie stránky jazyka, ktoré sú pre danú úroveň relevantné.

Ak ste zástancom teórie, že dobrý učiteľ naučí aj bez učebnice, dovolíme si tvrdiť, že ju považujeme za obrovský mýtus. Takmer každý jazykový profesionál, ktorého poznáme a s ktorým spolupracujeme, vyučuje z učebnice. Je to fakt. Bez literatúry sú totiž kurzy veľmi chaotické a učiteľov výber „prefotených“ učebných materiálov nemusí byť vždy správny.

Pevná štruktúra kurzu ale nie jediný dôvod, prečo je učebnica potrebná. Človek je nepochybne „živá bytosť“ a okolitý svet vníma všetkými zmyslami, nie iba jedným. Kvalitné učebnice väčšinou obsahujú bohatý audio a video materiál. Sú plné obrázkov a farieb. Všetko toto bohatstvo je tu len a len pre vás – pre študentov i učiteľov. Taktiež netreba zabúdať na to, že určitá časť štúdia angličtiny sa odohráva mimo učebne - v pokoji vášho domova alebo v práci. Je preto dôležité mať všetky potrebné študijné materiály pohromade a vraciať sa k nim s radosťou.

98% našich študentov používa literatúru od nás, ktorá je od prvotriedneho vydavateľstva PEARSON. Zvyšné 2% sú študenti, ktorých študijné potreby sú veľmi špecifické a majú vlastné požiadavky, čo presne sa potrebujú naučiť. Tento štatistický údaj potvrdzuje fakt, že interaktívne hodiny podporené prvotriednou literatúrou obohacujú štúdium v oveľa vyššej miere, ako si myslíme.

Samozrejme, všetku literatúru ku kurzom zabezpečíme za vás. Učebnice tak zostanú už navždy vaše, a preto sa k angličtine môžete vrátiť kedykoľvek aj po ukončení kurzu.

SPEAKOUT - Kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých (general English)

Všetky kurzy všeobecnej angličtiny pre dospelých vyučujeme z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT, ktoré vyšli v spolupráci s BBC a obsahujú veľké množstvo autentického materiálu. Študenti tak majú možnosť vidieť, počuť a precvičovať si anglický jazyk presne tak, ako sa používa v každodennej komunikácii.

Súčasťou každej učebnice je aj jej digitálna DVD verzia. Študenti môžu spätne, či už doma alebo v práci, počúvať a pozerať video nahrávky a opakovať si všetko učivo, ktoré na príslušnej hodine prebrali.

Každá lekcia učebnice obsahuje zaujímavý DVD úryvok a nahrávky ľudí z ulice, ktorí rozprávajú presne na tú tému,  s ktorou sa študenti počas hodiny oboznamovali.

Doménou učebnice je harmonické budovanie všetkých štyroch jazykových zručností (rozprávanie, počúvanie, čítanie a písanie).

OUR DISCOVERY ISLAND - Kurzy angličtiny pre deti

Vďaka učebniciam OUR DISCOVERY ISLAND sa učenie angličtiny stáva skutočným dobrodružstvom! Deti majú možnosť zoznámiť sa s veľkým množstvom zábavných postáv a pútavých príbehov, ktoré rozvíjajú ich poznávacie, emocionálne a sociálne zručnosti. Nielen že deti môžu postavy počuť a vidieť počas hodiny, ale každé z nich získa k učebnici svoj vlastný registračný kód, vďaka ktorému môžu vstúpiť do zázračného online sveta. Tu sa môžu v bezpečí hrať a učiť sa v anglicky hovoriacom prostredí. Vaše dieťa sa do angličtiny zamiluje doslova na prvý pohľad.

NEXT MOVE - Kurzy angličtiny pre deti (7. – 9. ročník)

Každý učiteľ sa sám seba pýta rovnakú otázku: „Ako teenagerov motivovať k učeniu angličtiny?“ Nuž, v tomto prípade zohráva kvalitná literatúra veľmi dôležitú úlohu a mnohí učitelia a jazykoví profesionáli našli odpoveď práve v učebniciach NEXT MOVE. Žiaci zaznamenajú pokrok veľmi rýchlo, a to najmä vďaka prehľadnému a zaujímavému obsahu, ktorý sa zameriava predovšetkým na každodenný živý jazyk. Nerobme si ilúzie, že dnešné deti sú rovnaké ako pred xy rokmi. Žijú už v inom svete, majú odlišné záujmy. To je zrejme hlavný dôvod, prečo je potrebné neustále upravovať a aktualizovať učebný obsah.

A čo zvyčajne robia žiaci po skončení vyučovania? Idú predsa na internet! Súčasťou každej učebnice je preto online kód, vďaka ktorému sa žiaci môžu zdokonaľovať v angličtine priamo online a opakovať si všetko prebrané učivo.

GOLD - Príprava na maturitu, štátnice a cambridgeské certifikáty (skúšky Cambridge English)

Ak sa pripravujete na skúšky, vždy stavte na istotu. Poskytujeme overené učebnice GOLD SERIES, ktoré sú skvelým oporným bodom pri príprave na akúkoľvek jazykovú skúšku úrovne B1, B2 alebo C1 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca), a to predovšetkým na skúšky Cambridge English. Študenti navyše počas štúdia získajú veľkú dávku sebadôvery, pretože všetky potrebné zručnosti sú prezentované v kontexte zaujímavých tém. Vďaka tomu dostanú študenti príležitosť vyjadriť svoj názor na rozličnú problematiku, či už ústne, alebo písomne. Súčasťou učebnice je aj CD obsahujúce cvičenia a testy navyše. Vďaka rozličným doplnkovým materiálom môžu učitelia študentov priebežne testovať a dôsledne sledovať ich pokrok, či analyzovať silné a slabé stránky.

MARKET LEADER - Kurzy obchodnej angličtiny (business English)

Učebnice MARKET LEADER sú už dlhé roky považované za svetovú jednotku. Gramatika a slovná zásoba v týchto učebniciach je prezentovaná v reálnom obchodnom kontexte, a teda sú ideálnym riešením pre každého, kto prichádza do kontaktu s medzinárodnými partnermi a potrebuje sa zdokonaliť v oblasti obchodnej angličtiny. Učebnice obsahujú autentické texty z britského denníka Financial Times (FT), vďaka ktorým majú študenti príležitosť zažiť medzinárodný svet obchodu priamo na hodine. Súčasťou učebnice je aj DVD obsahujúce rozhovory úspešných odborníkov, ktorí v príslušnej oblasti skutočne pracujú. 

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x