Skupinové kurzy angličtiny Nitra

Neexistuje zrejme nič krajšie, ako rozvíjať svoje jazykové vedomie v kolektíve ľudí, ktorí majú rovnaké potreby ako vy. Všetkých spája rovnaký cieľ, túžba vedieť viac a so športovým duchom prekonávať všetky jazykové prekážky. Pomáhať jeden druhému a spoločne ťahať za jeden koniec už prestáva byť iba akousi idealizovanou predstavou, ale niečím, k čomu sa snažíme smerovať na každej vyučovacej hodine. Sme svedkami toho, ako sa z neistých začiatočníkov stávajú sebaistí hovoriaci, ako sa z cudzincov stávajú priatelia. Každý deň.

Aj vďaka tomu máme tú najkrajšiu prácu pod slnkom, ktorá sa stala životným poslaním.

V našich skupinových kurzoch anglčtiny sa nachádza max. 4 až 6 študentov, na základe čoho dbáme na to, aby sme mohli venovať dostatočnú pozornosť naozaj každému. Všetky naše skupinové kurzy spĺňajú európsku normu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), preto sa po ich absolvovaní môžete zaregistrovať na niektorú z medzinárodne uznávaných skúšok Cambridge English alebo IELTS.

Pridajte sa k nám kedykoľvek počas roka!

Do väčšiny našich skupinových kurzov je potrebné vyplniť vstupný test, aby sme vás mohli zaradiť do skupiny zodpovedajúcej vašej jazykovej úrovni. Všetky vstupné testy môžete vypĺňať priamo online z pohodlia vášho domova. Test po vašom odoslaní vyhodnotíme a informujeme vás o výsledku. V prípade vášho záujmu o príslušný kurz stačí už len vyplniť a odoslať online prihlášku, čím bude vaše miesto v kurze rezervované.

Letné kurzy angličtiny v Nitre od 2. 7. 2018

Aktuálna ponuka kurzov angličtiny v Nitre (Sládkovičova 11)

Letný konverzačný kurz "SUMMER CHATTER" (CEFR B1)

Termín:

1. 7. - 24. 7. 2019

možnosť pokračovať
aj v mesiaci august

Letná cena:

69 EUR / 8 stretnutí

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x 90 minút týždenne

pondelky a stredy od 19.00 do 20.30

Čo sa v kurze naučíte

Rozprávať, rozprávať a ešte raz rozprávať. Samozrejme, na našich konverzačných kurzoch angličtiny nemáme vo zvyku rozprávať sa celú hodinu na tému, ktorá študentov už po desiatich minútach omrzí. Vždy sa snažíme o pestrosť výučby a letný konverzačný kurz nie je žiadnou výnimkou. Hlavným nástrojom je veľké množstvo interaktívnych konverzačných aktivít a cvičení, ktoré vás povzbudia k ústnej komunikácii v angličtine. Aby sme šetrili vaše „letné“ financie, nie je potrebné si na tento kurz kupovať učebný materiál. Všetky materiály vám poskytneme priamo na vyučovaní, preto bude pre vás každá hodina prekvapením. A domáce úlohy? Nemajte strach, cez leto vás necháme dostatočne vydýchnuť, preto nebudeme nikoho zaťažovať domácimi úlohami. Ak sa vám kurz zapáči a rozhodnete sa s nami v septembri pokračovať v celoročnom kurze angličtiy, môžete sa prihlásiť so skvelou 10%-nou zľavou na prvý trimester.

Let’s twitter!

Letný kurz angličtiny pre začiatočníkov "SURVIVAL ENGLISH" (CEFR A1)

Termín: 2. 7. - 25. 7. 2019

možnosť pokračovať
aj v mesiaci august
Letná cena:

69 EUR / 8 stretnutí

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

utorky a štvrtky od 19.00 do 20.30

Charakteristika kurzu

Potrebujete sa naučiť základy anglického jazyka? Prišli ste na správne miesto, pretože v našom novom letnom kurze angličtiny pre začiatočníkov sa naučíte základné anglické frázy, správne vyslovovať, hovoriť o sebe a svojej rodine, či dokonca objednať si jedlo v reštaurácii. Dokážete počítať, vyplniť jednoduchý formulár, spýtať sa a povedať koľko je hodín. Taktiež sa naučíte základnú slovnú zásobu, ako napríklad farby, oblečenie či predmety okolo vás.

Ak ste si počas roka nenašli čas naučiť sa rozprávať vaším obľúbeným jazykom, letný kurz angličtiny pre začiatočníkov je tá správna voľba.

Ako počas celého roka, tak aj tento kurz môže kvôli optimálnej výučbe navštevovať iba 6 študentov. A čo je na tom všetkom úplne najlepšie? Ak sa do angličtiny zamilujete tak, ako väčšina našich študentov, môžete sa v septembri prihlásiť na celoročný kurz anglického jazyka s 10%-nou zľavou na prvý trimester. Okrem toho vás zaradíme do nášho vernostného študijného programu GO BENEFIT, kde na vás čakajú zaujímavé výhody a zľavy. Nezabudnite si preto rezervovať svoje miesto včas! ;)

Úplní začiatočníci - Starters (CEFR A1)

Termín kurzu:

od septembra 2019

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
pondelky a stredy od 17.15 do 18.45

Prihláška Ukážková hodina
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
pondelky a stredy od 17.15 do 18.45

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze pre úplných začiatočníkov sa oboznámite s anglickým jazykom v jeho najjednoduchšej forme. Po anglicky začnete hovoriť zľahka už od prvej hodiny a postupne zistíte, ako hlboko ste schopní nazrieť do svojho anglického JA.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa ešte nikdy neučil po anglicky, a teda začína úplne od nuly alebo pozná iba základné formulky ako pozdrav či poďakovanie, prípadne frekventované medzinárodné slová, napríklad chat, share, chocolate, internet, restaurant a iné. Taktiež je vhodný pre študentov, ktorí už po anglicky trošku vedia, no majú v učive „chaos“ a potrebujú si ho usporiadať a precvičiť po poriadku úplne odznova.

Čo sa v kurze naučím

Po absolvovaní celoročného kurzu (tri trimestre) by ste sa mali vedieť dohovoriť v najbežnejších životných situáciách pri použití najjednoduchšej slovnej zásoby. Samozrejme, naučíte sa veľké množstvo hovorených a písaných fráz, vďaka ktorým urobíte dojem na svojich zahraničných priateľov, či už doma alebo na dovolenke. Nakoľko sa v tomto kurze učíte tri základné gramatické časy (prítomný, minulý, budúci), budete vedieť hovoriť o svojom bežnom dni v práci, o sebe a svojej rodine, o svojich zážitkoch z dovolenky či budúcich plánoch. Neodmysliteľnou súčasťou kurzu sú funkčné konverzácie na rozličných verejných miestach, ako napríklad na stanici alebo v kaviarni.

Falošní začiatočníci - Elementary (CEFR A1 - A2)

Termín kurzu:

2. 10. 2018 - 10. 1. 2019

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

utorky a štvrtky od 19.00 do 20.30

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze si študenti upevňujú základné znalosti anglického jazyka. Ak ste v našej jazykovej škole absolvovali kurz pre úplných začiatočníkov, a teda ste začínali úplne od nuly, je dôležité nielen naučiť sa ďalšie nové slovíčka a frázy či gramatické štruktúry, ale je potrebné všetky znalosti poriadne precvičiť. Zatiaľ čo v kurze pre úplných začiatočníkov ste nadobudli veľké množstvo nových informácií a zoznámili ste sa s jazykom v jeho najjednoduchšej forme, našou úlohou ako učiteľov je začať vo vás túto „masu vedomostí“ teraz postupne „osekávať a formovať“, aby váš ústny a písomný prejav bol plynulejší a konzistentnejší.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre večných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa už angličtinu v minulosti učil, či už raz alebo viackrát, no neustále akoby začína odznova. Taktiež je vhodný pre tých študentov, ktorí sa angličtinou zaoberajú už dlhšie, no majú veľmi slabé základy, a z toho dôvodu sa nevedia v anglickom jazyku posunúť ďalej. Tento kurz vám pomôže odstrániť všetky jazykové bariéry.

DÔLEŽITÉ: kurz nie je vhodný pre študentov, ktorí chcú začať úplne od začiatku, teda od nuly. Hoci sa v kurze preberajú niektoré prvky z úrovne pre úplných začiatočníkov, je dôležité, aby ich na tejto úrovni mali už študenti osvojené.

Čo sa v kurze naučím

Predovšetkým sa zdokonalíte v ústnej a písomnej anglickej komunikácii, a teda bude váš prejav ucelenejší a plynulejší ako u úplného začiatočníka. Okrem toho, že sa zdokonalíte v základnej slovnej zásobe a dôležitých frázach, naučíte sa aj nové nevyhnutné gramatické štruktúry, vďaka ktorým sa budete môcť následne v anglickom jazyku posunúť vyššie. Inými slovami, vybudujete si veľmi stabilný základ, ktorý vám bude verne slúžiť pri štúdiu angličtiny na ďalších úrovniach, a to najmä na úrovni Pre-Intermediate (mierne pokročilý).

Mierne pokročilí - Pre-Intermediate (CEFR A2 - B1)

Termín kurzu:

od septembra 2019

Cena:

180 EUR / 23 stretnutí -trimester-

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

pondelky a stredy od 19.00 do 20.30

Prihláška Vstupný test Ukážková hodina
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút

pondelky a stredy od 19.00 do 20.30

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze angličtiny pre mierne pokročilých sa budú môcť študentove upevnené základy anglického jazyka prejaviť vo svojej plnej kráse. Keďže má študent osvojené dôležité gramatické štruktúry a slovnú zásobu, môže sa postupne učiť komunikovať v pokročilejších témach a vyjadrovať svoj názor na rozličnú problematiku.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pre každého, kto má upevnené a osvojené základy anglického jazyka a dokáže komunikovať v dôležitom okruhu tém z každodenného života. Študentov ústny prejav nemusí byť, samozrejme, plynulý, no pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je dôležité, aby jeho prejav bol predovšetkým spontánny. Spontánny ústny prejav, hoci nie vždy bezchybný, je výsledkom najmä dostatočného tréningu, ktorý študent dosiahne pravidelnou komunikáciou v anglickom jazyku počas alebo mimo vyučovania.

Čo sa v kurze naučím

V prvom rade sa naučíte komunikovať v anglickom jazyku spontánne a plynulejšie, čo je primárnym cieľom každého študenta. Naučíte sa veľké množstvo nových slovných väzieb, aby ste počas svojho prejavu ešte intenzívnejšie premýšľali IBA v anglickom jazyku a neprekladali si v hlave slovíčko za slovíčkom. Inými slovami, budete schopný prepnúť na autopilota a nechať sa radostne unášať svojím novoobjaveným anglickým JA.

Nevyhovuje vám žiaden kurz z nášho harmonogramu?

Žiadny problém.

Detské dobrodružstvá s angličtinou (Experience English)

Termíny:  

7. 8. - 10. 8. 2017, 2.-4. ročník, 9.00-12.00

14. 8 - 17. 8. 2017, 2.-4. ročník, 9.00-12.00

14. 8. - 17. 8. 2017, 5.-7. ročník, 13.00-16.00

Letná cena:

59 EUR

4 stretnutia

Počet detí v skupine: 5-8
Intenzita:

pondelky až štvrtky

Čo sa deti v kurze naučia

Letný kurz angličtiny pre deti s názvom Experience English bol vytvorený preto, aby detičky počas letných prázdnin dostali príležitosť "zažiť" angličtinu trošku inak, než ako sú zvyknuté počas školského roka. Je zameraný predovšetkým na zdokonalenie sa v ústnej komunikácii prostredníctvom zábavných anglických hier a aktivít. A keďže na všetkých našich kurzoch hovoríme IBA po anglicky, ani tento letný kurz nebude žiadnou výnimkou. Hoci sú témy na každý deň prekvapením, deti sa môžu tešiť napríklad na anglické rozprávky, divadlo, kvízy, spoločné projekty a mnohé iné interaktívne aktivity, vďaka ktorým deti zažijú skutočné letné anglické dobrodružstvá.

Pre ktoré deti je kurz vhodný

Kurz je vhodný pre všetky detičky, ktoré sa už učili po anglicky aspoň jeden rok. Ideálny je pre deti vo veku 7-9 rokov a 10-12 rokov. Jeden až dvojročný vekový rozdiel v rámci jednej skupiny vôbec nie je prekážkou. Práve naopak! Koniec koncov, niet lepšej príležitosti zdokonaliť sa v angličtine než pri pomoci mladším spolužiakom. Tešíme sa na vás, milé deti! :)

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO
Pribinova 375/11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x