Skupinové kurzy angličtiny Nitra

Neexistuje zrejme nič krajšie, ako rozvíjať svoje jazykové vedomie v kolektíve ľudí, ktorí majú rovnaké potreby ako vy. Všetkých spája rovnaký cieľ, túžba vedieť viac a so športovým duchom prekonávať všetky jazykové prekážky. Pomáhať jeden druhému a spoločne ťahať za jeden koniec už prestáva byť iba akousi idealizovanou predstavou, ale niečím, k čomu sa snažíme smerovať na každej vyučovacej hodine. Sme svedkami toho, ako sa z neistých začiatočníkov stávajú sebaistí hovoriaci, ako sa z cudzincov stávajú priatelia. Každý deň.

Aj vďaka tomu máme tú najkrajšiu prácu pod slnkom, ktorá sa stala životným poslaním.

V našich skupinových kurzoch anglčtiny sa nachádza max. 4 až 6 študentov, na základe čoho dbáme na to, aby sme mohli venovať dostatočnú pozornosť naozaj každému. Všetky naše skupinové kurzy spĺňajú európsku normu CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), preto sa po ich absolvovaní môžete zaregistrovať na niektorú z medzinárodne uznávaných skúšok Cambridge English alebo IELTS.

Pridajte sa k nám kedykoľvek počas roka!

Do väčšiny našich skupinových kurzov je potrebné vyplniť vstupný test, aby sme vás mohli zaradiť do skupiny zodpovedajúcej vašej jazykovej úrovni. Všetky vstupné testy môžete vypĺňať priamo online z pohodlia vášho domova. Test po vašom odoslaní vyhodnotíme a informujeme vás o výsledku. V prípade vášho záujmu o príslušný kurz stačí už len vyplniť a odoslať online prihlášku, čím bude vaše miesto v kurze rezervované.

Kurzy angličtiny v Nitre od 30. 4. 2018

Úplní začiatočníci - Starters (CEFR A1)

Termín kurzu:

30. 4. 2018 - 27. 6. 2018

uzávierka prihlášok je 20. 4. 2018

Cena:

140 EUR / 18 stretnutí- štvrťrok -

Pri obsadenosti tromi študentmi

= 180 EUR/osoba

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

2x týždenne po 90 minút
pondelky a stredy od 19.00 do 20.30

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze pre úplných začiatočníkov sa oboznámite s anglickým jazykom v jeho najjednoduchšej forme. Po anglicky začnete hovoriť zľahka už od prvej hodiny a postupne zistíte, ako hlboko ste schopní nazrieť do svojho anglického JA.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa ešte nikdy neučil po anglicky, a teda začína úplne od nuly alebo pozná iba základné formulky ako pozdrav či poďakovanie, prípadne frekventované medzinárodné slová, napríklad chat, share, chocolate, internet, restaurant a iné. Taktiež je vhodný pre študentov, ktorí už po anglicky trošku vedia, no majú v učive „chaos“ a potrebujú si ho usporiadať a precvičiť po poriadku úplne odznova.

Čo sa v kurze naučím

Po absolvovaní celoročného kurzu (štyri štvrťroky) by ste sa mali vedieť dohovoriť v najbežnejších životných situáciách pri použití najjednoduchšej slovnej zásoby. Samozrejme, naučíte sa veľké množstvo hovorených a písaných fráz, vďaka ktorým urobíte dojem na svojich zahraničných priateľov, či už doma alebo na dovolenke. Nakoľko sa v tomto kurze učíte tri základné gramatické časy (prítomný, minulý, budúci), budete vedieť hovoriť o svojom bežnom dni v práci, o sebe a svojej rodine, o svojich zážitkoch z dovolenky či budúcich plánoch. Neodmysliteľnou súčasťou kurzu sú funkčné konverzácie na rozličných verejných miestach, ako napríklad na stanici alebo v kaviarni.

Mierne pokročilí - Pre-Intermediate (CEFR A2 - B1)

Termín kurzu:

30. 4. 2018 - 27. 6. 2018

posledné voľné miesta

Cena:

140 EUR / 18 stretnutí
- štvrťrok -

Pri obsadenosti tromi študentmi

= 180 EUR/osoba

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita: 

2x týždenne po 90 minút
pondelky a stredy od 17.15 do 18.45

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze angličtiny pre mierne pokročilých sa budú môcť študentove upevnené základy anglického jazyka prejaviť vo svojej plnej kráse. Keďže má študent osvojené dôležité gramatické štruktúry a slovnú zásobu, môže sa postupne učiť komunikovať v pokročilejších témach a vyjadrovať svoj názor na rozličnú problematiku.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz je vhodný pre každého, kto má upevnené a osvojené základy anglického jazyka a dokáže komunikovať v dôležitom okruhu tém z každodenného života. Študentov ústny prejav nemusí byť, samozrejme, plynulý, no pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je dôležité, aby jeho prejav bol predovšetkým spontánny. Spontánny ústny prejav, hoci nie vždy bezchybný, je výsledkom najmä dostatočného tréningu, ktorý študent dosiahne pravidelnou komunikáciou v anglickom jazyku počas alebo mimo vyučovania.

Čo sa v kurze naučím

V prvom rade sa naučíte komunikovať v anglickom jazyku spontánne a plynulejšie, čo je primárnym cieľom každého študenta. Naučíte sa veľké množstvo nových slovných väzieb, aby ste počas svojho prejavu ešte intenzívnejšie premýšľali IBA v anglickom jazyku a neprekladali si v hlave slovíčko za slovíčkom. Inými slovami, budete schopný prepnúť na autopilota a nechať sa radostne unášať svojím novoobjaveným anglickým JA.

Falošní začiatočníci - Elementary (CEFR A1 - A2)

Termín kurzu: Cena:

140 EUR / 18 stretnutí
- štvrťrok -

Pri obsadenosti tromi študentmi

= 180 EUR/osoba

Počet študentov v skupine: 4-6
Intenzita:

Akú zľavu dostanem vďaka vernostnému študijnému programu GO BENEFIT

Jednorazový doplatok za učebný materiál je 25 EUR (učebnica, pracovný zošit, doplnkový učebný materiál). V kurze sa vyučuje z moderných a interaktívnych učebníc SPEAKOUT.

Charakteristika kurzu

V kurze si študenti upevňujú základné znalosti anglického jazyka. Ak ste v našej jazykovej škole absolvovali kurz pre úplných začiatočníkov, a teda ste začínali úplne od nuly, je dôležité nielen naučiť sa ďalšie nové slovíčka a frázy či gramatické štruktúry, ale je potrebné všetky znalosti poriadne precvičiť. Zatiaľ čo v kurze pre úplných začiatočníkov ste nadobudli veľké množstvo nových informácií a zoznámili ste sa s jazykom v jeho najjednoduchšej forme, našou úlohou ako učiteľov je začať vo vás túto „masu vedomostí“ teraz postupne „osekávať a formovať“, aby váš ústny a písomný prejav bol plynulejší a konzistentnejší.

Pre koho je kurz vhodný

Kurz angličtiny pre večných začiatočníkov je vhodný pre každého, kto sa už angličtinu v minulosti učil, či už raz alebo viackrát, no neustále akoby začína odznova. Taktiež je vhodný pre tých študentov, ktorí sa angličtinou zaoberajú už dlhšie, no majú veľmi slabé základy, a z toho dôvodu sa nevedia v anglickom jazyku posunúť ďalej. Tento kurz vám pomôže odstrániť všetky jazykové bariéry.

DÔLEŽITÉ: kurz nie je vhodný pre študentov, ktorí chcú začať úplne od začiatku, teda od nuly. Hoci sa v kurze preberajú niektoré prvky z úrovne pre úplných začiatočníkov, je dôležité, aby ich na tejto úrovni mali už študenti osvojené.

Čo sa v kurze naučím

Predovšetkým sa zdokonalíte v ústnej a písomnej anglickej komunikácii, a teda bude váš prejav ucelenejší a plynulejší ako u úplného začiatočníka. Okrem toho, že sa zdokonalíte v základnej slovnej zásobe a dôležitých frázach, naučíte sa aj nové nevyhnutné gramatické štruktúry, vďaka ktorým sa budete môcť následne v anglickom jazyku posunúť vyššie. Inými slovami, vybudujete si veľmi stabilný základ, ktorý vám bude verne slúžiť pri štúdiu angličtiny na ďalších úrovniach, a to najmä na úrovni Pre-Intermediate (mierne pokročilý).

objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia