Blog

Čo sú cambridgeské skúšky

27.01.2015

Skúšky Cambridge English (cambridgeské skúšky) sú všeobecne považované za najhodnotnejšie jazykové skúšky na svete, a to najmä vďaka ich celosvetovej platnosti. Certifikáty, ktoré kandidáti získajú po úspešnom zložení cambridgeskej skúšky, hovoria o jazykovej kompetencii používateľa, pre ktorého angličtina nie je materinským jazykom.

Viac

Prečo je kvalitná literatúra dôležitá

13.01.2015

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná.

Viac

Jazyková škola GO pomáha

10.01.2015

Dňa 20.12.2014 sa naša jazyková škola zúčastnila už tradičného vianočného bazáru neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom i ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, a to poskytovaním sociálnoprávnej ochrany v účelových zariadeniach. Jej poslaním je aj organizácia a realizácia preventívnych vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto všadeprítomného problému.

Viac

Jazyková škola Nitra

11.08.2014

Jazyková škola GO otvára nové kurzy anglického jazyka v Nitre na Sládkovičovej ulici č. 11. Svoje anglické JA už preto budete môcť objavovať priamo v širšom centre mesta, v príjemnom prostredí, a to už od 1. októbra 2014. Osobne nás na novej pobočke môžete navštíviť od 16. septembra 2014. Aby sme do tejto doby čo najviac vyhoveli vašim potrebám a pomohli vám vybrať vhodný jazykový kurz, je možné všetky vstupné testy a prihlášky vypĺňať online, pričom našu podporu a jazykové poradenstvo môžete využívať nonstop telefonicky alebo mailom.

Viac

Common European Framework

20.06.2014

Podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky môžeme zistiť, kde sa so svojimi znalosťami angličtiny nachádzame medzi úrovňami A1 až C2. Samozrejme, hranice medzi jednotlivými úrovňami sa často prekrývajú a nie je možné ich považovať za fixné alebo definitívne. Pri štúdiu jazyka nám však veľmi pomáhajú urobiť si obraz o našich jazykových zručnostiach, pričom mnohé učebné osnovy sa podľa nich riadia.

Viac

ELT fórum Bratislava

08.06.2014

Jazyková škola GO sa 6. a 7. júna 2014 zúčastnila 4. ročníka konferencie ELT (English Language Teaching) v Bratislave, na ktorej mali učitelia anglického jazyka príležitosť absolvovať sériu zaujímavých prednášok a workshopov. Konferencia bola zameraná na rozvoj pedagogických zručností vyučujúcich a prezentáciu najnovších trendov vo sfére jazykového vzdelávania. Hlavnými organizátormi podujatia boli AJŠ SR (Asociácia Jazykových škôl Slovenskej republiky) a SKA (Slovenská komora angličtinárov). 

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x