Blog

Jazyková škola Nitra

11.08.2014

Jazyková škola GO otvára nové kurzy anglického jazyka v Nitre na Sládkovičovej ulici č. 11. Svoje anglické JA už preto budete môcť objavovať priamo v širšom centre mesta, v príjemnom prostredí, a to už od 1. októbra 2014. Osobne nás na novej pobočke môžete navštíviť od 16. septembra 2014. Aby sme do tejto doby čo najviac vyhoveli vašim potrebám a pomohli vám vybrať vhodný jazykový kurz, je možné všetky vstupné testy a prihlášky vypĺňať online, pričom našu podporu a jazykové poradenstvo môžete využívať nonstop telefonicky alebo mailom.

Viac

Common European Framework

20.06.2014

Podľa Spoločného referenčného rámca pre jazyky môžeme zistiť, kde sa so svojimi znalosťami angličtiny nachádzame medzi úrovňami A1 až C2. Samozrejme, hranice medzi jednotlivými úrovňami sa často prekrývajú a nie je možné ich považovať za fixné alebo definitívne. Pri štúdiu jazyka nám však veľmi pomáhajú urobiť si obraz o našich jazykových zručnostiach, pričom mnohé učebné osnovy sa podľa nich riadia.

Viac

ELT fórum Bratislava

08.06.2014

Jazyková škola GO sa 6. a 7. júna 2014 zúčastnila 4. ročníka konferencie ELT (English Language Teaching) v Bratislave, na ktorej mali učitelia anglického jazyka príležitosť absolvovať sériu zaujímavých prednášok a workshopov. Konferencia bola zameraná na rozvoj pedagogických zručností vyučujúcich a prezentáciu najnovších trendov vo sfére jazykového vzdelávania. Hlavnými organizátormi podujatia boli AJŠ SR (Asociácia Jazykových škôl Slovenskej republiky) a SKA (Slovenská komora angličtinárov). 

Viac

Ako spoznáte dobrú školu

14.01.2014

Zovšadiaľ sa vám dnes dostane kopec dobrých, ale aj samozvaných rád, ako si vybrať dobrú jazykovú školu či – všeobecne povedané – ako spoznáte dobré jazykové služby. Druhý termín sa mi ako človeku, ktorý sa dlhodobo aktívne a profesionálne zaoberá anglickým jazykom, zdá vhodnejší. Jazykové služby nie sú iba o tom, že sa vás niekto, komu zaplatíte, bude snažiť naučiť cudzí jazyk.

Viac

Rozdiely angličtiny a slovenčiny

23.07.2013

Každý živý jazyk slúži konkrétnej spoločnosti v konkrétnom priestore. Jeho stav je výsledkom dlhodobých jazykových zmien pod vplyvom dejinných, kultúrnych a spoločenských udalostí. Samozrejme, medzi jednotlivými jazykmi možno nájsť dokázateľné podobnosti. Tak je to aj v prípade slovenčiny a angličtiny. Obidva jazyky historicky patria do pravekej indoeurópskej jazykovej rodiny. Do nej však možno zaradiť väčšinu jazykov európskeho kontinentu. Aj keď teda podobnosti medzi angličtinou a slovenčinou nie sú zanedbateľné, s ohľadom na odlišný historický vývoj oboch jazykov ich odlišnosti nesmieme podceňovať. Predstavím teraz niekoľko najdôležitejších rozdielov medzi oboma jazykmi. Ide mi najmä o to, aby som priblížil rozdiely, ktoré v istom čase mne ako človeku učiacemu sa po anglicky najviac „udreli do očí“.

Viac

Päť mýtov o anglickom jazyku

23.07.2013

Mnohí ľudia si názory na cudzí jazyk utvárajú sprostredkovane. Nemajú jazykovedné vzdelanie a nemali príležitosť ani dôvod sa s cudzím jazykom dosiaľ bližšie oboznámiť. Pri utváraní názorov na cudzie jazyky sa spoliehajú na poznanie materinského jazyka a na úvahy, v ktorých neprihliadajú na špecifickosť jazyka ako takého. A nezriedka sa riadia podľa toho, čo počuli. Vznikajú jazykové mýty, príliš všeobecné a skresľujúce predstavy, ktoré však majú prekvapivo silný vplyv, napríklad aj na študentov v jazykových školách. K typickým jazykovým mýtom patrí aj obežný list o tom, že slovenčina je najťažší jazyk na svete, ktorý sa pred pár rokmi ako požiar šíril po internete a vyžiadal si až reakciu Jazykovedného ústavu. Teraz sa pozrieme na niekoľko mýtov o angličtine.

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia