Blog

Slovosled anglickej vety

24.09.2015

Lingvisti vedia vymenovať množstvo faktorov, ktoré zohrávajú kritickú úlohu pri tvorbe jazyka. Pravopis, gramatika, výslovnosť a podobne ako jedny z menovaných nezvyknú vyhovovať nádejným študentom jazyka, ale bez nich komunikácia zlyháva v samotných začiatkoch. Prosím a pomoc, po anglicky please a help sa vďaka rastúcemu vplyvu jazyka stali pasívnymi súčasťami našej slovnej zásoby, hoci s čistým svedomím ich do slovníkov nezaradíme, ale automaticky im rozumieme. Ale bez znalosti ako ich zoradiť do vety sa ďalej nepohneme. Neustály pokrok vpred podporuje núdzu pre čoraz povolanejších používateľov jazyka, ktorí sú schopní promptne reagovať, a bezpochyby ich radíme medzi plynule hovoriacich. Ale ako na to?

Viac

Vernostný program GO BENEFIT

02.02.2015

Jazyková škola GO vďaka vám oslávila v auguste 2015 svoje druhé narodeniny! Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vytvoriť pre vás vernostný študijný program GO BENEFIT, vďaka ktorému vám budeme môcť opätovať vašu prejavenú dôveru a úsilie vložené do štúdia anglického jazyka práve v našej jazykovej škole. Do vernostného programu sa zarátavajú všetky absolvované hodiny, preto ak ste náš študent už prvý alebo druhý rok, máte nárok na zľavnené ceny kurzov. Ak ste individuálny študent, povieme vám, koľko hodín ste už v našej jazykovej škole absolvovali a aké výhody môžete získať. Vernostný program si môžete uplatniť na našej pobočke v Nitre alebo v Hlohovci.

Viac

Cambridge English a IELTS - informácie pre kandidátov

27.01.2015

V nasledujúcom článke sme pre vás pripravili užitočné informácie o charakteristike a štruktúre cambridgeských skúšok. Hoci stabilné ovládanie jazyka na príslušnej úrovni je postačujúce na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky, poznanie jej presnej štruktúry môže skutočne zvýšiť vaše šance na úspech. Prečítajte si, ako sú jednotlivé skúšky komponované a hodnotené, a taktiež aký je časový limit na vypracovanie ich jednotlivých častí.

Viac

Čo sú cambridgeské skúšky

27.01.2015

Skúšky Cambridge English (cambridgeské skúšky) sú všeobecne považované za najhodnotnejšie jazykové skúšky na svete, a to najmä vďaka ich celosvetovej platnosti. Certifikáty, ktoré kandidáti získajú po úspešnom zložení cambridgeskej skúšky, hovoria o jazykovej kompetencii používateľa, pre ktorého angličtina nie je materinským jazykom.

Viac

Prečo je kvalitná literatúra dôležitá

13.01.2015

Určite ste už zažili nasledujúcu situáciu. Prihlásili ste sa do jazykovej školy alebo kontaktovali súkromného učiteľa. Na každej hodine ste dostali niekoľko prefotených hárkov papiera, s ktorými ste pracovali. Po niekoľkých mesiacoch ste si však uvedomili, že každý papier je z inej knihy, z iného zdroja, a teda štruktúra celého kurzu je výrazne oslabená a nekonzistentná.

Viac

Jazyková škola GO pomáha

10.01.2015

Dňa 20.12.2014 sa naša jazyková škola zúčastnila už tradičného vianočného bazáru neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom i ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, a to poskytovaním sociálnoprávnej ochrany v účelových zariadeniach. Jej poslaním je aj organizácia a realizácia preventívnych vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto všadeprítomného problému.

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia