Blog

Úvod do anglického jazyka

21.10.2015

Jazyk je presne takou istou neoddeliteľnou súčasťou histórie národa ako dávni králi a kráľovné, ktoré mu vládli. Vyvíja sa spoločne s človekom, a odráža jeho núdzu pomenovať nové veci a javy, vyjadrovať nové myšlienky, no taktiež promptne reagovať na terajšie politické, historické, a literárne dianie. Nedá sa určiť, kde sa začína jedno alebo druhé. Jazyk vplýva na spoločnosť a spoločnosť na jazyk. Všetky sféry ľudskej spoločnosti sú úzko prepojené s jazykom, a v tom zmysle sa dá očakávať, že každý jav v danom jazyku má svoje korene v minulosti. Rímske koloseum voľakedy slúžilo na gladiátorské zápasy, poslednýkrát zmieňované v roku 435, a tak isto sme na niektoré slová zabudli, alebo ich prestali používať, alebo znamenajú niečo úplne iné ako pôvod  (“gay” voľakedy znamenalo šťastný, terazteplý).

Viac

Nástrahy anglickej výslovnosti

08.10.2015

Stalo sa to nejednému z nás. Pri pokuse dostať zo seba niečo múdre sme sa potkli o slovo, resp. jeho výslovnosť. Slovné skomoleniny nás prenasledujú v hociktorom jazyku, a angličtina, samozrejme, nebude výnimkou. No ani slovné hračky typu 'strč prst skrz krk' nás nemôžu pripraviť na nový fonetický systém s celým radom javov, s ktorými sa v slovenčine nestretávame. Angličtina je hlavne známa svojou tendenciou pokúšať trpezlivosť študentov.

Pre mnohých študujúcich predstavuje angličtina nespoľahlivý systém s typicky premenlivým prízvukom, a nepredvídateľnou výslovnosťou. Má svoje vlastné pravidlá, ale ako vysvetliť 'bear' a 'beard', (medveď a brada) slová si v písomnej forme podobné, ale foneticky rozličné? Prečo 'sun' a 'son' (slnko, syn) čítame rovnako, ale 'u' v 'butcher' (mäsiar) prečítame ako 'u', no v 'burial' (pohreb) ako 'e'? Prečo 'o' v 'horse' a 'toe' (kôň, palec) čítame rozlične, a vo 'worse' ho pre istotu zamlčujeme?

Viac

Confusing words in English

29.09.2015

Každý jazyk má svoje zákutia. Hovorí sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo, na čom sa ťažko zhodnú študenti, ktorí sa aj hodiny pasujú s učivom. Bez zvládnutej gramatiky sa ťažko pohnúť vpred, no gramatické výnimky niekedy naplnia človeka pocitom beznádeje. V týchto opakovaných prípadoch sa vždy odporúča priamy kontakt s jazykom. Jedine živá a aktívna aplikácia jazyka používateľom upresní gramatiku a všetky známe a vyučované výnimky. Niektorým študentom viac vyhovuje možnosť učivo sa naučiť naspamäť, t.j. nabifliť. Hoci môžeme s pokojom kvitovať známe pravidlo proti gustu žiaden dišputát, čo robiť v prípadoch, keď je bifľovanie jedinou možnosťou? Ako vysvetlíme študentom práve tie zákutia jazyka, ktoré mätú aj domácich? Čo v prípade slov, ktoré nás navádzajú na chyby?

 

Viac

Slovosled anglickej vety

24.09.2015

Lingvisti vedia vymenovať množstvo faktorov, ktoré zohrávajú kritickú úlohu pri tvorbe jazyka. Pravopis, gramatika, výslovnosť a podobne ako jedny z menovaných nezvyknú vyhovovať nádejným študentom jazyka, ale bez nich komunikácia zlyháva v samotných začiatkoch. Prosím a pomoc, po anglicky please a help sa vďaka rastúcemu vplyvu jazyka stali pasívnymi súčasťami našej slovnej zásoby, hoci s čistým svedomím ich do slovníkov nezaradíme, ale automaticky im rozumieme. Ale bez znalosti ako ich zoradiť do vety sa ďalej nepohneme. Neustály pokrok vpred podporuje núdzu pre čoraz povolanejších používateľov jazyka, ktorí sú schopní promptne reagovať, a bezpochyby ich radíme medzi plynule hovoriacich. Ale ako na to?

Viac

Vernostný program GO BENEFIT

02.02.2015

Jazyková škola GO vďaka vám oslávila v auguste 2015 svoje druhé narodeniny! Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vytvoriť pre vás vernostný študijný program GO BENEFIT, vďaka ktorému vám budeme môcť opätovať vašu prejavenú dôveru a úsilie vložené do štúdia anglického jazyka práve v našej jazykovej škole. Do vernostného programu sa zarátavajú všetky absolvované hodiny, preto ak ste náš študent už prvý alebo druhý rok, máte nárok na zľavnené ceny kurzov. Ak ste individuálny študent, povieme vám, koľko hodín ste už v našej jazykovej škole absolvovali a aké výhody môžete získať. Vernostný program si môžete uplatniť na našej pobočke v Nitre alebo v Hlohovci.

Viac

Cambridge English a IELTS - informácie pre kandidátov

27.01.2015

V nasledujúcom článke sme pre vás pripravili užitočné informácie o charakteristike a štruktúre cambridgeských skúšok. Hoci stabilné ovládanie jazyka na príslušnej úrovni je postačujúce na úspešné zvládnutie cambridgeskej skúšky, poznanie jej presnej štruktúry môže skutočne zvýšiť vaše šance na úspech. Prečítajte si, ako sú jednotlivé skúšky komponované a hodnotené, a taktiež aký je časový limit na vypracovanie ich jednotlivých častí.

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x