Blog

Krása anglických slovies

19.04.2016

Nie je jednoduché povedať, čo je oporným materiálom každého jazyka. Anglický jazyk proste používame, čo bežný používateľ berie ako samozrejmosť, a teda vie, že jazyk bude mat vždy po ruke, aby i naďalej vyhovoval jeho núdzam. Až ako študent cudzieho jazyka sa s nim stretáva na inej a hlbšej úrovni. Venuje sa gramatike, výslovnosti, a automaticky prirovnáva materinský jazyk k cudziemu, a snaží sa aplikovať pravidlá materinského jazyka na cudzí, pričom ide vždy o podvedomý výber, ktorý lektor musí okamžite zaraziť. No napriek nespočetnému množstvu rozdielov medzi hociktorými dvomi jazykmi, každý jeden sa do menšej alebo väčšej miery opiera o slovesá, či už plnovýznamové alebo pomocné.

Viac

Kvalita je viac ako kvantita

26.01.2016

Angličtinu sa učíme najmä praxou, opakovaním, a záujmom. Nadšenie a zápal pre jazyk pomôžu viac ako sto nových kurióznych slov. Pokiaľ sa s jazykom nevieme veľmi hrať, ťažšie sa ho budeme učiť, a práve preto na hodinách prízvukujeme uvoľnený prístup k študentom a učeniu. Samozrejme, vedieť jazyk znamená vedieť pravidlá, ale nesmieme zabúdať, že učiť sa s chuťou nám toho dá viac. We must always invite entertainment to the lessons!

Viac

Je anglická gramatika dôležitá?

14.12.2015

Znalosť anglickej gramatiky vylučuje núdzu pre bifľovanie sa, a skôr ponúka odpoveď prečo vetu tvoríme tak, ako ju tvoríme. Vysvetľuje vzťahy medzi slovami, správnu vetnú konštrukciu, formálny a neformálny jazyk, možnosti a obmedzenosti jazyka a mnohé iné. Všeobecne ide o znalosti, ktoré pomáhajú študentom jazyk si lepšie osvojiť. Typickým problémom je frustrácia z neschopnosti si pravidlá rýchlo osvojiť.

Viac

Prečo anglické rozprávky

26.11.2015

Anglické rozprávky predstavujú konzistentný kontakt s jazykom v jeho správnej gramatickej, lexikálnej a fonetickej forme. Slovná zásoba rozprávok je prostá, každé nové slovo sa opakuje a predstavuje v jeho možných použitiach, respektíve je vysvetlené v rozmanitých príkladoch. Kontext je často zveličený, výrazy tvári, reč tela a podobne určené pomôcť deťom porozumieť ľudským emóciám, a verbálnej a neverbálnej komunikácii. Následne je kontextu ľahko porozumieť aj bez zvuku. Obraz je farebný, veselý, pútavý, rozoberané témy zaujímavé a každodenné, a hlavne študent vníma prirodzenú a plynulú anglickú konverzáciu, ktorej nemusí úplne rozumieť, ale obraz mu vyplní medzery, ktoré zanechala napr. malá slovná zásoba.

Viac

Ako sa učiť anglický jazyk

02.11.2015

Kto chce, ten si spôsob nájde. Rozhodne nekompletná hláška. Hoci mať vôľu a určený cieľ pomáha, najmä v poslednej dobe sa propaguje núdza pre know-how. Know-how, v doslovnom preklade "vedieť ako", neznamená nič iné ako súbor vedomostí ako pristupovať k danej problematike, a mať správny know-how pri štúdiu jazyka sa rozhodne vyplatí. Nejde len o to jazyk sa naučiť chcieť, ale vedieť si vypomôcť rôznymi tipmi a trikmi, pretože pravdou je, že v počiatočných fázach sa mozog veľmi bráni. I neskôr študenti sami a nevoľky sabotujú svoje štúdium už len tým, že od seba očakávajú viac. Na hodinách sa s tým lektori stretávajú pričasto. Často sa študenti priznajú k tomu, že už radi by boli ďalej ako sú teraz, a hoci ľahko túto núdzu pochopiť, bohužiaľ pri učení nielenže zavadzia, ale úspechu ubližuje. Čo ale pomáha pri štúdii angličtiny? Existuje niečo ako správny spôsob?

Viac

Úvod do anglického jazyka

21.10.2015

Jazyk je presne takou istou neoddeliteľnou súčasťou histórie národa ako dávni králi a kráľovné, ktoré mu vládli. Vyvíja sa spoločne s človekom, a odráža jeho núdzu pomenovať nové veci a javy, vyjadrovať nové myšlienky, no taktiež promptne reagovať na terajšie politické, historické, a literárne dianie. Nedá sa určiť, kde sa začína jedno alebo druhé. Jazyk vplýva na spoločnosť a spoločnosť na jazyk. Všetky sféry ľudskej spoločnosti sú úzko prepojené s jazykom, a v tom zmysle sa dá očakávať, že každý jav v danom jazyku má svoje korene v minulosti. Rímske koloseum voľakedy slúžilo na gladiátorské zápasy, poslednýkrát zmieňované v roku 435, a tak isto sme na niektoré slová zabudli, alebo ich prestali používať, alebo znamenajú niečo úplne iné ako pôvod  (“gay” voľakedy znamenalo šťastný, terazteplý).

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x