Blog

Je anglická gramatika dôležitá?

14.12.2015

Znalosť anglickej gramatiky vylučuje núdzu pre bifľovanie sa, a skôr ponúka odpoveď prečo vetu tvoríme tak, ako ju tvoríme. Vysvetľuje vzťahy medzi slovami, správnu vetnú konštrukciu, formálny a neformálny jazyk, možnosti a obmedzenosti jazyka a mnohé iné. Všeobecne ide o znalosti, ktoré pomáhajú študentom jazyk si lepšie osvojiť. Typickým problémom je frustrácia z neschopnosti si pravidlá rýchlo osvojiť.

Viac

Prečo anglické rozprávky

26.11.2015

Anglické rozprávky predstavujú konzistentný kontakt s jazykom v jeho správnej gramatickej, lexikálnej a fonetickej forme. Slovná zásoba rozprávok je prostá, každé nové slovo sa opakuje a predstavuje v jeho možných použitiach, respektíve je vysvetlené v rozmanitých príkladoch. Kontext je často zveličený, výrazy tvári, reč tela a podobne určené pomôcť deťom porozumieť ľudským emóciám, a verbálnej a neverbálnej komunikácii. Následne je kontextu ľahko porozumieť aj bez zvuku. Obraz je farebný, veselý, pútavý, rozoberané témy zaujímavé a každodenné, a hlavne študent vníma prirodzenú a plynulú anglickú konverzáciu, ktorej nemusí úplne rozumieť, ale obraz mu vyplní medzery, ktoré zanechala napr. malá slovná zásoba.

Viac

Ako sa učiť anglický jazyk

02.11.2015

Kto chce, ten si spôsob nájde. Rozhodne nekompletná hláška. Hoci mať vôľu a určený cieľ pomáha, najmä v poslednej dobe sa propaguje núdza pre know-how. Know-how, v doslovnom preklade "vedieť ako", neznamená nič iné ako súbor vedomostí ako pristupovať k danej problematike, a mať správny know-how pri štúdiu jazyka sa rozhodne vyplatí. Nejde len o to jazyk sa naučiť chcieť, ale vedieť si vypomôcť rôznymi tipmi a trikmi, pretože pravdou je, že v počiatočných fázach sa mozog veľmi bráni. I neskôr študenti sami a nevoľky sabotujú svoje štúdium už len tým, že od seba očakávajú viac. Na hodinách sa s tým lektori stretávajú pričasto. Často sa študenti priznajú k tomu, že už radi by boli ďalej ako sú teraz, a hoci ľahko túto núdzu pochopiť, bohužiaľ pri učení nielenže zavadzia, ale úspechu ubližuje. Čo ale pomáha pri štúdii angličtiny? Existuje niečo ako správny spôsob?

Viac

Úvod do anglického jazyka

21.10.2015

Jazyk je presne takou istou neoddeliteľnou súčasťou histórie národa ako dávni králi a kráľovné, ktoré mu vládli. Vyvíja sa spoločne s človekom, a odráža jeho núdzu pomenovať nové veci a javy, vyjadrovať nové myšlienky, no taktiež promptne reagovať na terajšie politické, historické, a literárne dianie. Nedá sa určiť, kde sa začína jedno alebo druhé. Jazyk vplýva na spoločnosť a spoločnosť na jazyk. Všetky sféry ľudskej spoločnosti sú úzko prepojené s jazykom, a v tom zmysle sa dá očakávať, že každý jav v danom jazyku má svoje korene v minulosti. Rímske koloseum voľakedy slúžilo na gladiátorské zápasy, poslednýkrát zmieňované v roku 435, a tak isto sme na niektoré slová zabudli, alebo ich prestali používať, alebo znamenajú niečo úplne iné ako pôvod  (“gay” voľakedy znamenalo šťastný, terazteplý).

Viac

Nástrahy anglickej výslovnosti

08.10.2015

Stalo sa to nejednému z nás. Pri pokuse dostať zo seba niečo múdre sme sa potkli o slovo, resp. jeho výslovnosť. Slovné skomoleniny nás prenasledujú v hociktorom jazyku, a angličtina, samozrejme, nebude výnimkou. No ani slovné hračky typu 'strč prst skrz krk' nás nemôžu pripraviť na nový fonetický systém s celým radom javov, s ktorými sa v slovenčine nestretávame. Angličtina je hlavne známa svojou tendenciou pokúšať trpezlivosť študentov.

Pre mnohých študujúcich predstavuje angličtina nespoľahlivý systém s typicky premenlivým prízvukom, a nepredvídateľnou výslovnosťou. Má svoje vlastné pravidlá, ale ako vysvetliť 'bear' a 'beard', (medveď a brada) slová si v písomnej forme podobné, ale foneticky rozličné? Prečo 'sun' a 'son' (slnko, syn) čítame rovnako, ale 'u' v 'butcher' (mäsiar) prečítame ako 'u', no v 'burial' (pohreb) ako 'e'? Prečo 'o' v 'horse' a 'toe' (kôň, palec) čítame rozlične, a vo 'worse' ho pre istotu zamlčujeme?

Viac

Confusing words in English

29.09.2015

Každý jazyk má svoje zákutia. Hovorí sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo, na čom sa ťažko zhodnú študenti, ktorí sa aj hodiny pasujú s učivom. Bez zvládnutej gramatiky sa ťažko pohnúť vpred, no gramatické výnimky niekedy naplnia človeka pocitom beznádeje. V týchto opakovaných prípadoch sa vždy odporúča priamy kontakt s jazykom. Jedine živá a aktívna aplikácia jazyka používateľom upresní gramatiku a všetky známe a vyučované výnimky. Niektorým študentom viac vyhovuje možnosť učivo sa naučiť naspamäť, t.j. nabifliť. Hoci môžeme s pokojom kvitovať známe pravidlo proti gustu žiaden dišputát, čo robiť v prípadoch, keď je bifľovanie jedinou možnosťou? Ako vysvetlíme študentom práve tie zákutia jazyka, ktoré mätú aj domácich? Čo v prípade slov, ktoré nás navádzajú na chyby?

 

Viac
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia