Čo sú cambridgeské skúšky

Skúšky Cambridge English (cambridgeské skúšky) sú všeobecne považované za najhodnotnejšie jazykové skúšky na svete, a to najmä vďaka ich celosvetovej platnosti. Certifikáty, ktoré kandidáti získajú po úspešnom zložení cambridgeskej skúšky, hovoria o jazykovej kompetencii používateľa, pre ktorého angličtina nie je materinským jazykom.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Existujú viaceré typy cambridgeských skúšok. Všetky z nich sú štrukturované podľa CEFR (Common European Framework of Reference), teda Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. CEFR je dokument vypracovaný Radou Európy a predstavuje jednotný systém hodnotenia jazykových kompetencií. Taktiež určuje medzinárodný štandard na vypracovanie učebných osnov a štátnych či medzinárodných jazykových skúšok. Ak si kúpite učebnicu anglického jazyka, zvyčajne má na prednej alebo zadnej strane uvedené písmeno a číslo, napr. A2, B2 a pod. Týmto spôsobom sa označujú jednotlivé úrovne ovládania jazyka a každá z nich je aj definovaná. Viac informácií o CEFR nájdete tu.

Medzi najznámejšie cambridgeské skúšky, ktoré zaraďujeme do kategórie medzinárodných skúšok zo všeobecnej angličtiny, patria CPE (Certificate of Proficiency in English), CAE (Certificate in Advanced English), FCE (First Certificate in English), PET (Preliminary English Test)KET (Key English Test).

Medzi certifikáty z odbornej angličtiny zaraďujeme ILEC (International Legal English Certificate), čiže certifikát právnej angličtiny a ICFE (International Certificate in Financial English), teda certifikát z finančnej angličtiny.

Ak kandidát potrebuje preukázať svoju jazykovú kompetenciu v obchodnej sfére (obchod, služby či administratíva), v takom prípade je pre neho vhodná skúška z obchodnej angličtiny BEC (Business English Certificate), ktorá sa delí na úrovne Preliminary, VantageHigher.

Jazyková škola GO

Jazyková škola GO

Veľmi populárnou skúškou je IELTS (International English Language Testing Service). IELTS je medzinárodný testovací systém na hodnotenie jazykovej kompetencie, no s tým rozdielom, že sa nehodnotí v mierke od A po C, ale číslami od 0 po 9. Je vhodný pre každého, kto uvažuje o štúdiu alebo práci v zahraničí. Výhodou tejto skúšky je, že sa koná každý mesiac a výsledky sú dostupné už na 13. deň od konania testu.

Pre deti od 7 do 12 rokov sú určené skúšky Young Learners English (YLE) študenti základných a stredných škôl sa môžu prihlásiť na skúšky FCE, PET alebo KET for Schools. Skúšky Young Learners English sa podľa veku a jazykových zručností delia na Starters, MoversFlyers.

Novým typom testu je Aptis ktorý bol vyvinutý British Council-om a je určený najmä pre spoločnosti, ktoré potrebujú zistiť úroveň ovládania jazyka svojich súčasných alebo budúcich zamestnancov. Hodnotí úrovne A1C1. Viac informácií o tomto type testu nájdete na www.britishcouncil.org/aptis.

Skúšky Cambridge English a IELTS - podrobnejšie informácie pre kandidátov.

Aké sú výhody a možnosti uplatnenia certifikátov Cambridge English

Skúšky Cambridge English akceptuje vyše 15 000 zamestnávateľov, univerzít a inštitúcií po celom svete. Sú teda medzinárodne uznávané a kandidátovi vo veľkej miere pomáhajú lepšie sa uplatniť na trhu práce, nakoľko anglický jazyk je v súčasnosti potrebný takmer v každej oblasti. Okrem toho sa štandard ovládania angličtiny neustále zvyšuje a kandidáti potrebujú preukázať svoje jazykové znalosti čoraz vierohodnejšie. A keďže certifikát získaný po úspešnom zložení cambridgeskej skúšky predstavuje v rukách kandidáta veľmi hodnotné jazykové vzdelanie, šance na získanie vysnívanej práce sú o nepoznanie vyššie. Cambridgeským certifikátom prikladajú zamestnávatelia veľkú váhu, preto máte po ich získaní oproti ostatným kandidátom na pracovnú pozíciu veľkú výhodu.

Jazyková škola GO

Kto môže absolvovať cambridgeské skúšky

Skúšky Cambridge English môžu absolvovať študenti všetkých krajín a národností. Každoročne sa týchto testov zúčastňuje viac ako 3,5 milióna ľudí po celom svete. Vďaka veľmi prehľadnému rozdeleniu jednotlivých skúšok si každý kandidát môže vybrať čo najvhodnejšiu skúšku, s čím vám v našej jazykovej škole radi poradíme.

Kde je možné vykonať skúšku

Cambridgeskú skúšku je možné vykonať priamo v inštitúcii British Council v Bratislave, s ktorou naša škola spolupracuje, alebo v jednom zo skúškových centier British Council, ako aj ďalších certifikovaných skúškových centrách na Slovensku alebo v zahraničí. V našej jazykovej škole vás na skúšku pripravíme a radi vám poskytneme všetky potrebné informácie o termínoch a cenách skúšok.

Ako sa môžem registrovať

Ak sa na cambridgeskú skúšku pripravujete v našej škole, čiže navštevujete prípravný kurz, máte nárok na zľavnenú cenu skúšky, a to buď počas trvania kurzu alebo po jeho skončení. Stačí si iba vybrať termín a miesto konania skúšky a celú registráciu zariadime za vás. Samozrejme, na skúšku sa môžete registrovať cez nás aj vtedy, keď v našej škole priamo neštudujete. Pre viac informácií nás, prosím, kontaktujte.

Prečo skúšky práve cez organizáciu British Council

British Council je medzinárodná organizácia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre kultúrne vzťahy. Každoročne sa ich činnosť dotkne takmer 500 miliónov ľudí, čo je asi jedna desatina ľudstva.

Ich aktivity sú zamerané najmä na oblasť angličtiny, umenia, vzdelávania a na celospoločenské otázky, vďaka čomu pomáhajú budovať partnerské siete so Spojeným kráľovstvom. V organizácii British Council pracuje vyše 7 000 zamestnancov, ktorí pôsobia na 191 pracoviskách v 110 krajinách. Na Slovensku má organizácia svoje sídlo v Bratislave, kde pôsobí už od roku 1946, a teda má takmer 70-ročné skúsenosti v oblasti výučby a testovania anglického jazyka.

V oblasti výučby anglického jazyka British Council pomohol tisícom učiteľov rozvinúť inovatívne metódy vyučovania angličtiny a partnersky prepojil veľký počet škôl a inštitúcií. V rámci poskytovania testovacích služieb pre získanie medzinárodných cambridgeských certifikátov predstavuje organizácia British Council tú najvierohodnejšiu inštitúciu, keďže na Slovensku asistoval pri skúškach už vyše 50 000 študentom. To je hlavný dôvod, prečo Jazyková škola GO odporúča výhradne British Council a podieľa sa na registrácii svojich študentov na rozličné typy skúšok Cambridge English. Vďaka tejto vzájomnej spolupráci ponúka organizácia British Council našej škole veľmi aktívnu podporu v oblasti vzdelávania a pomáha nám vo veľkej miere zvyšovať kvalitu našich jazykových služieb.

Jazyková škola GO

Termíny a ceny skúšok Cambridge English a IELTS

Všetky informácie o organizácii British Council Slovensko, jej cieľoch a pripravovaných projektoch nájdete na internetovej stránke www.britishcouncil.sk.

Vladimír Tarina

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x