Jazyková škola GO pomáha

Dňa 20.12.2014 sa naša jazyková škola zúčastnila už tradičného vianočného bazáru neziskovej organizácie Centrum Slniečko, ktorá pomáha zneužívaným a zanedbávaným deťom i ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, a to poskytovaním sociálnoprávnej ochrany v účelových zariadeniach. Jej poslaním je aj organizácia a realizácia preventívnych vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto všadeprítomného problému.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko vznikla v roku 2000 z nitrianskeho pracoviska občianskeho združenia SLONAD, ktoré v Nitre fungovalo od roku 1994. Jej začiatky neboli jednoduché, no neskôr sa jej podarilo pevne nasledovať svoju víziu. Oddaná práca jej zamestnancov a dobrovoľníkov vyvrcholila najmä v roku 2006, kedy získala od Nitrianskeho samosprávneho kraja rodinný dom, v ktorom s pomocou mesta Nitry a Nadácie Socia zrekonštruovali a rozšírili kapacitu krízového strediska o 9 nových miest. V roku 2007 navyše získali do dlhodobého prenájmu rodinný dom, v ktorom bol pre obete domáceho násilia po krízovej intervencii zriadený tzv. Dom na polceste.

Plynulý a efektívny chod neziskovej organizácie Centrum Slniečko je vo veľkej miere závislý od dobrovoľníkov, sponzorov, samosprávy a štátu. Jazyková škola GO je preto poctená, že mohla pomôcť dobrej veci a zúčastniť sa ako partner a sponzor už tretieho ročníka Vianočného bazára Centra Slniečko sprevádzaného bohatým hudobným a tanečným programom, ktorý komentovali Janka Buršáková (Súdna sieň TV JOJ) a Lukáš Pinček (moderátor rádia Jemné). V programe vystúpili spolu s mnohými talentovanými umelcami aj Martin Harich, Michal Chrenko, Brigita, Paulína Ištvancová, Ivanna Bagová či Zuzana Haasová.  Podujatie svojou účasťou podporili aj speváčka Nika Karch, moderátor a redaktor Peter Jáger, bikini fitneska Olívia Čambalová, herci z Divadla Andreja Bagara v Nitre, redaktorka Top Star TV JOJ Nora Hamar Ducká, redaktorka spravodajstva TV JOJ Diana Pavlisová a Miss Princess 2012 Michaela Meňkyová.

Okrem šírenia dobrej nálady a hrejivého srdca mohli diváci podporiť Centrum Slniečko aj iným spôsobom, a to najmä zakúpením výrobkov z chránenej dielne Centra Slniečko. Centrum dáva takto príležitosť zdravotne i sociálne znevýhodneným ľuďom, ktorí boli pre svoj hendikep odsunutí na okraj spoločnosti. Dňa 1.6.2013 boli dokonca na štvorhodinový pracovný úväzok prijaté tri osoby, ktoré sa môžu v dielni tvorivo realizovať, naplniť svoj sen o zamestnaní a začleniť sa do spoločnosti. Získané finančné prostriedky z predaja výrobkov chránenej dielne slúžia výlučne na podporu prevádzky zariadení Centra Slniečko a realizáciu ďalších projektov. Chránená dielňa sa nachádza na Farskej ulici č. 4 v Nitre.

Ďalšiu formu podpory neziskovej organizácie Centrum Slniečko predstavovala tombola. Zakúpením tombolových lístkov mohli diváci vyhrať množstvo nielen zaujímavých, ale aj hodnotných cien. Výťažok z kúpy lístkov putoval na podporu neziskovej organizácie.

Viac informácií o Centre Slniečko, jej poslaní, organizácii a najnovších projektoch nájdete na internetovej stránke www.centrumslniecko.sk.

Máme veľkú radosť, že sme aj my svojou prítomnosťou mohli podporiť tento úžasný projekt, v pozadí ktorého je veľké množstvo práce, oddania a veľkého srdca. Ďakujeme všetkým návštevníkom, ktorí si v nákupnom centre N-Centro Nitra dali či už kratšiu, alebo dlhšiu pauzu od vianočného nákupného zhonu a zaplnili svoje srdcia láskou pre tých, ktorí ju potrebujú najviac.

Ďakujeme.

Vladimír Tarina

Späť k článkom
objavte svoje anglické JA

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO NITRA
Sládkovičova 11, 949 01 Nitra

JAZYKOVÁ ŠKOLA GO HLOHOVEC
Pribinova 11, 920 01 Hlohovec

Mobilná verzia